Typy firem

Podnikání je hlavním hybatelem ekonomiky každé země. V České republice existuje řada typů firem, které nabízí různé výhody a nevýhody v závislosti na potřebách a představách podnikatele. V následujícím článku se blíže podíváme na různé druhy firem a jejich základní charakteristiky.

Veřejná obchodní společnostKomanditní společnostAkciová společnostSpolečnost s ručením omezeným
Základní kapitálnení stanovennení stanoven2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR1 Kč
Min. počet zakladatelů22
(1 komplementář a 1 komanditista)
11
Nejvyšší orgánnenívšichni společnícivalná hromadavalná hromada
Statutární orgán1 nebo více společníků1 nebo více společníkůsprávní rada (monistický systém) nebo představenstvo (dualistický systém)1 nebo více jednatelů
Ručenívšichni společně a nerozdílně celým svým majetkemkomplementář celým majetkem, komanditista do výše vkladu nebo komanditní sumyspolečníci neručí za závazky společnostido výše nesplaceného vkladu ZK společnosti

Osobní společnosti

Osobní společnosti se zakládají společenskou smlouvou alespoň dvěma podnikateli s podnikatelským účelem nebo správou vlastního majetku.

a) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

 • Minimálně dva společníci.
 • Ručení celým majetkem společníka.
 • Absence vkladové povinnosti.
 • Příkladem je firma Kaufland.

b) Komanditní společnost (k.s.)

 • Dva druhy společníků: komplementáři a komanditisté.
 • Zatímco komplementář ručí celým svým majetkem, komanditista ručí pouze do výše svého vkladu.
 • V ČR je tento typ společnosti méně obvyklý; příkladem je Student Agency.

Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti mohou být založeny i jedním zakladatelem a společníci přispívají svým vkladem.

a) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 • Nejběžnější forma podnikání v ČR.
 • Společníci ručí za ztrátu do výše nesplaceného vkladu.
 • Příklady firem: Bohemia Sekt, MOL.

b) Akciová společnost (a.s.)

 • Oblíbená mezi velkými podniky, jako jsou Škoda Auto, Kofola či Tesco.
 • Základní kapitál vzniká prodejem akcií.
 • Akcionáři neručí za závazky společnosti.

Speciální formy

Evropská akciová společnost (SE)

 • Mezinárodní charakter regulovaný evropským právem.
 • Forma vhodná pro firmy s činností v různých členských zemích EU.

Závěrem

Volba správné formy podnikání je klíčová pro úspěšný start i provoz firmy. Ať už je vaše volba osobní společnost, kapitálová či evropská akciová společnost, je důležité zvážit všechny faktory, jako jsou počet zaměstnanců, očekávané roční příjmy a další podnikatelské cíle. Veřejná obchodní společnost může být pro některé riskantní, zatímco společnost s ručením omezeným nabízí jednoduchost a relativní jistotu.