Notářská úschova peněz

Notářská úschova peněz představuje službu, kdy notář přijímá finanční prostředky od složitele za účelem vydání konkrétní osobě, a to po splnění určených podmínek. Tyto podmínky jsou vymezeny v protokolu o úschově, který je uzavřen mezi složitelem, příjemcem a notářem.

Jak probíhá proces?

Aby mohla být zahájena úschova, je třeba, aby žadatel podal žádost. Poté mu je sděleno číslo účtu úschovy notáře, na který mají být peníze převedeny. Notář pak oficiálně přijímá tyto peníze sepsáním protokolu o úschově. Pokud by notář peníze do úschovy nepřijal, je povinen je vrátit složiteli na předem určený účet bez zbytečného odkladu.

Proč se lidé rozhodují pro notářskou úschovu?

Důvody mohou být různé. Peníze mohou být uloženy za účelem zajištění dluhu, například k zajištění zaplacení kupní ceny. V jiných případech může jít o dlužné nájemné podle občanského zákoníku. Peníze uložené za účelem zajištění dluhu nemůže notář v době trvání notářské úschovy vrátit složiteli bez souhlasu příjemce.

Jak se odměňuje notář za službu úschovy?

Odměna notáře je určena na základě výše částky v úschově. Z prvních 100 000 Kč činí odměna 1,2 %. Další částky do 500 000 Kč a 1 000 000 Kč jsou zpoplatněny 0,6 % resp. 0,4 %. Minimální odměna je stanovena na 1 000 Kč a maximálně může dosáhnout 53 000 Kč. Pokud však notář sepisuje zároveň kupní smlouvu, snižuje se tato částka na desetinu, tedy maximálně 5 300 Kč. U úschovy cenných papírů se postupuje obdobně, ale základem je jmenovitá hodnota cenného papíru. Odměna za úschovu listin je paušální a činí 1 100 Kč za každou listinu.

ČástkaPoplatek
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty1,2 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty0,6 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty0,4 %
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty0,2 %
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty0,1 %

Cena notářských služeb

Všechny cena notářských služeb najdete v souboru níže.

Soubor je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf