Založení s.r.o notářem

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je častým krokem mnoha podnikatelů. Při tomto procesu vstoupí do hry notář, jehož úkony a odměny jsou stanoveny zákonnými předpisy.

Notářská odměna za založení sro

Odměna notáře za jeho činnost je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., často označovanou jako notářský tarif. Podle tohoto tarifu je odměna buď stanovena pevnou částkou nebo vypočítávána procentuálně. Na tuto odměnu je nutné připočítat 21 % DPH.

Náklady při založení s.r.o. notářem

  • Základní odměna za sepsání notářského zápisu o jednoduché zakladatelské listině: 2 000 Kč.
  • Výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele: 100 Kč.
  • Výpis z katastru nemovitostí ohledně sídla s.r.o.: 100 Kč.
  • Ověření podpisů na listinách a smlouvách: 70 Kč za podpis.
  • Náklady na úkony spojené se zápisem s.r.o. do obchodního rejstříku: 1 300 Kč.
  • Odměna notáře za sepsání dalších potřebných listin: 1 000 – 2 000 Kč.
  • Výsledná cena za založení jednočlenného s.r.o. (včetně DPH): 5 000 – 7 000 Kč.
  • V případě vícečlenného s.r.o. se základní odměna rovněž pohybuje kolem 2 000 Kč, ale celkové náklady jsou vyšší než u jednočlenného s.r.o. Pokud s.r.o. zapisuje soud, soudní poplatek je 6 000 Kč; pokud zapisuje notář, poplatek je 2 700 Kč. Celková cena pro vícečlenné s.r.o. (bez poplatku za zápis) se může pohybovat kolem 8 000 – 9 000 Kč včetně DPH.

Typy obchodních korporací

Nejčastěji zakládanou obchodní korporací je s.r.o. s možností založení se základním kapitálem od 1 Kč. Akciová společnost má základní kapitál alespoň 2 000 000 Kč. Existují také další formy, jako družstvo nebo evropská společnost.

Proces založení společnosti s ručením omezeným

Notářský zápis je nezbytný pro zakládání obchodní korporace. Notář může pomoci i s dalšími formalitami a může provést zápis do obchodního rejstříku. To je rychlejší a levnější postup než u rejstříkového soudu. Ve zjednodušených případech může být s.r.o. založena a zapsána během jednoho dne.

Cena notářských služeb

Všechny cena notářských služeb najdete v souboru níže.

Soubor je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf