Založení Komanditní společnosti (k.s.)

Komanditní společnost je specifický typ obchodní společnosti, který se vyznačuje kombinací vlastností veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Skládá se z minimálně dvou společníků: komanditisty a komplementáře. Zatímco komanditista ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu, komplementář ručí svým celým majetkem.

Ve své podstatě kombinuje komanditní společnost prvky obou zmíněných typů společností, což ji činí flexibilním řešením pro různé podnikatelské záměry. Při založení je důležité mít na paměti specifika, která tuto formu obchodní společnosti odlišují.

Obchodní jméno komanditní společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, které je možno zkrátit na „kom. spol.“ nebo „k. s.“.

Postup založení k.s. krok po kroku

Komanditní společnost je obchodní společnost, kterou je možné založit jakoukoli kombinací fyzických nebo právnických osob, ale je základní podmínkou, že musí existovat minimálně dva společníci – komanditista a komplementář. Při založení komanditní společnosti je třeba dodržet několik kroků:

 1. Volba obchodního jména: Jméno firmy musí obsahovat označení „komanditní společnost“, „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Pokud název společnosti obsahuje jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky stejně jako komplementář.
 2. Vytvoření společenské smlouvy: Společenská smlouva je základním dokumentem, který specifikuje různé aspekty společnosti. Měla by obsahovat:
  • Firma a sídlo společnosti (doporučujeme virtuální sídlo společnosti)
  • Určení společníků – ať už fyzických nebo právnických osob.
  • Předmět podnikání.
  • Rozlišení, kdo je komanditista a kdo je komplementář.
  • Výše vkladu každého komanditisty.
 3. Stanovení vkladů: Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti minimálně 5 000 Kč, pokud společenská smlouva neurčuje jinak. Splatnost tohoto vkladu je určena společenskou smlouvou.
 4. Výběr statutárních orgánů: V komanditní společnosti jsou komplementáři považováni za statutární orgány. Každý z nich je oprávněn jednat samostatně jménem společnosti, pokud společenská smlouva neurčuje jinak.
 5. Zajištění sídla společnosti: Každá společnost potřebuje oficiální adresu, kde bude registrována a kam budou doručovány oficiální dokumenty.
 6. Podání návrhu zápisu do obchodního rejstříku: Po založení společnosti musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku do 90 dnů. Některé z hlavních údajů, které je třeba do obchodního rejstříku zapsat, zahrnují:
  • Firma nebo název a sídlo.
  • Identifikační číslo (IČ), které přiděluje rejstříkový soud.
  • Předmět podnikání.
  • Právní forma společnosti.
  • Jména a další osobní údaje osob, které jsou statutárním orgánem.
  • Jména a další údaje o komanditistech a komplementářích, včetně výše vkladu a rozsahu jeho splacení.

Po úspěšném zápisu do obchodního rejstříku je komanditní společnost oficiálně uznána a může začít provozovat svou činnost. Je vždy vhodné konzultovat se s odborníky nebo právníky, kteří vám mohou poskytnout potřebné informace a doporučení během celého procesu založení komanditní společnosti.

Výhody a nevýhody komanditní společnosti

Výhody:

 1. Flexibilní ručení: V komanditní společnosti je ručení rozděleno mezi komanditisty a komplementáře. Zatímco komanditisté ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, což může být minimálně 5 000 Kč, komplementáři ručí celým svým majetkem. To umožňuje komanditistům investovat s menším rizikem.
 2. Zakázaná konkurence: Na komanditistu se nevztahuje zákaz konkurence, což umožňuje větší podnikatelskou flexibilitu.
 3. Nízké kapitálové nároky při zakládání: Minimální počáteční vklad pro komanditistu je jen 5 000 Kč. Pro komplementáře není vyžadován žádný vklad.

Nevýhody:

 1. Nerozdílné ručení: Ačkoliv komanditisté mají omezené ručení, komplementáři ručí za všechny závazky společnosti celým svým majetkem. To může být značné riziko, pokud se podnikání nedaří.
 2. Omezená rozhodovací pravomoc: Komanditisté nemají právo rozhodovat o obchodním vedení společnosti. Toto rozhodovací právo je vyhrazeno pouze pro komplementáře.
 3. Počet společníků: Pro založení komanditní společnosti je nutné mít alespoň dva společníky: jednoho komanditistu a jednoho komplementáře.

Shrnutím, komanditní společnost může být ideální volbou pro některé podnikatele, zejména ty, kteří hledají flexibilní strukturu s omezeným rizikem. Na druhou stranu je zde významné riziko pro komplementáře a omezení pro komanditisty v rozhodování o podnikatelských záležitostech.