Notářské ověření dokumentů a listin

Notářské ověření listin představuje proces, v rámci kterého je kopii dokumentu ověřeno razítkem a podpisem notáře tak, aby potvrdil, že se kopie shoduje s originálním dokumentem. Toto ověřování má různé aplikace a významy podle toho, zda se jedná o vnitrostátní či mezinárodní kontext.

Co je notářské ověření listin?

Notářské ověření listin, někdy nazýváno také vidimace, znamená, že notář ověřuje pravost kopie dokumentu vzhledem k jeho originálu. Cena takové notářské služby se řídí notářským tarifem a za vyhotovení jednoho listu ověřené kopie je cena 36 Kč včetně DPH.

Kdy potřebujete notářské ověřování dokumentů?

Pokud potřebujete doložit úřední a osobní dokumenty a zároveň si přejete ponechat jejich originál, je třeba získat úředně ověřenou kopii. Je možné využít služby Czech POINT nebo krajských a obecních úřadů. Avšak pro mezinárodní účely, například pro soudní překlady, je notářské ověření nezbytné. Notářsky ověřená kopie má stejnou právní váhu jako originální dokument.

Ověřování veřejných listin pro použití v zahraničí

Pokud potřebujete ověřit listiny pro zahraniční účely:

 1. Informujte notářskou kancelář předem.
 2. Dokumenty určené do zahraničí musí být opatřeny podpisem samotného notáře.
 3. Je vhodné se předem informovat o tom, jaký typ ověření bude potřeba pro konkrétní zemi. Některé země mohou vyžadovat apostilu nebo superlegalizaci.

Postup vyššího ověření listin

Pro mezinárodní účely je někdy nutné provést superlegalizaci listin a smluv:

 1. Vyšší ověření od Ministerstva spravedlnosti ČR.
 2. Ověření od konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí.
 3. Ověření zastupitelským úřadem státu, v němž má být listina použita.

Které listiny nelze ověřit?

Notář nesmí ověřovat:

 • Cizojazyčné dokumenty bez soudního překladu.
 • Dokumenty bez originálního podpisu, razítka či pečeti.
 • Fotografie, osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas).
 • Směnky, šeky, vkladní knížky.
 • Listiny s vsuvkami či doplňky ovlivňujícími věrohodnost dokumentu.

Notářské ověření je nezbytným procesem, pokud chcete, aby vaše dokumenty měly právní platnost v různých kontextech, zejména na mezinárodní úrovni.

Cena notářských služeb

Cena notářských služeb není libovolně stanovena jednotlivými notáři, ale je přesně určena zákonem v souboru níže:

Soubor je dostupný zde: https://www.nkcr.cz/data/predpisy/Notarsky_tarif.pdf