Založení Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným, obvykle označovaná zkráceně jako s.r.o., je jednou z nejběžnějších forem podnikání v České republice. Při rozhodování o tom, zda je pro vás s.r.o. správnou volbou, je důležité znát její základní charakteristiky, výhody a také postupy, jak ji založit.

Hlavní výhodou s.r.o. je to, že společníci neručí za závazky celým svým majetkem. Místo toho ručí pouze do výše svých vkladů do společnosti, což může být pro mnoho podnikatelů klíčovým faktorem při výběru právnické formy svého podnikání. Avšak jednatelé společnosti mají své závazky a rizika, zejména pokud poruší zákon během svého působení ve firmě.

Založení s.r.o. vyžaduje určité kroky, které zahrnují rozhodnutí o názvu firmy, vypracování obchodního plánu, shromáždění potřebných dokumentů, návštěvu notáře a mnoho dalších. Je také důležité mít přehled o ekonomické stránce zakládání, jako jsou náklady a doba potřebná k založení společnosti.

V následujících kapitolách se podrobněji podíváme na vše, co potřebujete vědět o založení s.r.o. v České republice. Pokud zvažujete tuto formu podnikání, tento článek vám poskytne komplexní přehled o procesu založení a všechno potřebné k rozhodování.

Co je třeba před založením Společnosti s ručením omezeným

Zakládání společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je proces, který si žádá řádnou přípravu a zohlednění mnoha aspektů. Před samotným založením je několik klíčových kroků, které budoucím podnikatelům mohou usnadnit cestu k úspěšnému zahájení podnikání.

Volba názvu firmy

Název by měl být poutavý a snadno zapamatovatelný. Názvu nesmí být klamavý či snadno zaměnitelný s názvem již existující firmy.

Obchodní plán

Kvalitní obchodní plán je základem úspěchu. Měl by být vypracovaný minimálně na tři roky dopředu. Ideálně by měl být vypracovaný odborníkem s praxí v oblasti podnikání a finančního plánování.

Potřebné dokumenty pro zakládání:

 • Občanské průkazy všech společníků a jednatelů.
 • Výpis z trestního rejstříku budoucích jednatelů. Je to důkaz o jejich bezúhonnosti.
 • Souhlas majitele s umístěním budoucího sídla společnosti. Doporučujeme využít virtuálního sídla firmy.
 • Společenská smlouva nebo jiná zakladatelská listina, která definuje základní parametry fungování s.r.o.
 • Potvrzení o vkladu základního jmění, které zaručuje, že společnost má k dispozici potřebné finanční prostředky.
 • Živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Toto oprávnění určuje, jaký druh podnikání může společnost vykonávat.

Postup založení s.r.o. krok po kroku

 1. Návštěva notáře: Pro úspěšné založení s.r.o. je nutná návštěva notáře, kde můžete získat poradenství, ověřit si vhodnost vybraného názvu a provést notářský zápis.
 2. Zakladatelská listina nebo společenská smlouva: Každá společnost potřebuje mít zakladatelskou listinu (pro jednoho společníka) nebo společenskou smlouvu (pro více společníků). V těchto dokumentech musí být specifikovány základní informace, jako jsou název firmy, adresa, zakladatelé, správce podílu, předmět podnikání, výše kapitálu a jména jednatelů. U adresy doporučujeme uvést adresu co nejvíce obecně, například „Praha“. Ulehčí to pozdější případnou změnu sídla firmy, kdy nebude potřeba upravovat zakladatelskou listinu.
 3. Bankovní účet a vkladová povinnost: Po vytvoření zakladatelské listiny či společenské smlouvy je třeba založit bankovní účet, kam se bude vkládat základní jmění. Účet by měl být založen až s hotovými smlouvami.
 4. Získání živnostenského oprávnění: Na základě typu podnikání, kterým se společnost hodlá zabývat, je nutné získat živnostenské oprávnění. Může jít o volnou živnost, koncesovanou živnost či jiný druh podnikatelského oprávnění.
 5. Zápis do obchodního rejstříku: Po všech předešlých krocích je nutné sepsané dokumenty podat k zápisu do obchodního rejstříku. Společnost formálně vzniká dnem zápisu.
 6. Aktivace datové schránky: Po zápisu do obchodního rejstříku se automaticky vytvoří datová schránka, která slouží pro komunikaci s úřady.
 7. Přihlášení na finanční úřad: Během 15 dnů od zápisu do obchodního rejstříku je nutné společnost přihlásit na finanční úřad a zajistit tak všechny potřebné registrace.

Jak dlouho trvá založení Společnosti s ručením omezeným

Celý proces založení s.r.o. obvykle trvá 2-6 týdnů s průměrem 24,5 dne.

Tipy pro efektivnější proces: S nástupem digitalizace již není nezbytné osobně navštívit notáře dvakrát, ale stačí ověřit totožnost přes bankovní identitu nebo čipový občanský průkaz a kontaktovat notáře přes videokonferenci. Toto výrazně urychluje a zjednodušuje celý proces.

Kolik založení s.r.o. stojí

Založení společnosti s ručením omezeným je investicí, která vyžaduje pečlivé plánování a rozpočet. Zde je přehled nákladů, které je třeba zvážit při zakládání s.r.o. v České republice:

 • Služby notáře: Prvním a klíčovým krokem při zakládání s.r.o. je návštěva notáře, kde se sepisuje společenská smlouva či zakladatelská listina a zajišťuje se notářský zápis. Za tyto služby je třeba započítat minimální částku 4 800 Kč.
 • Poplatek za založení živnosti: K provozování podnikání je třeba získat živnostenské oprávnění. Poplatek za ohlášení živnosti na živnostenském úřadu činí 1 000 Kč.
 • Poplatek rejstříkovému soudu nebo notáři: Klíčovým krokem je zápis společnosti do obchodního rejstříku. Za tento zápis je možné zaplatit 6 000 Kč přímo rejstříkovému soudu, ale existuje také možnost ušetřit a zaplatit poplatek notáři ve výši 2 700 Kč.
 • Cena sídla firmy: Pokud využijete služeb virtuálního sídla, počítejte s nákladem nejčastějí v rozmezí 100-300 Kč měsíčně

Celkově tak náklady na založení s.r.o. dosahují minimálně 8 500 Kč.

Novinky v zakládání s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) v České republice v poslední době prošlo řadou změn. Díky nim je proces snazší, rychlejší a především více orientovaný na moderní digitální nástroje. Podívejme se na nejzásadnější novinky:

 1. Změna v požadavcích na bezúhonnost členů orgánů: Doposud bylo nutné, aby osoby zvolené do funkce v orgánu obchodní korporace byly bezúhonné podle zákona o živnostenském podnikání. Avšak od července 2023 je tento požadavek měněn a nově jsou podmínky pro výkon funkce v orgánu obchodní korporace specifikovány v samostatném ustanovení zákona o obchodních korporacích. Toto ustanovení bude obsahovat výčet faktorů, jež vedou k nezpůsobilosti pro výkon funkce. Kromě toho bude zřízena neveřejná evidence osob vyloučených z funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, přístupná pouze soudcům či notářům.
 2. Univerzální elektronický vzor společenské smlouvy: Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo univerzální elektronický vzor společenské smlouvy. Tento vzor je doplněn stručným vysvětlujícím komentářem, což může pomoci při zakládání s.r.o. Je ale stále důležité zkonzultovat finální podobu společenské smlouvy s odborným advokátem.
 3. Dálková komunikace s notářem: Až do podzimu 2021 bylo nutné navštívit notáře osobně minimálně dvakrát během procesu zakládání s.r.o. Toto se však změnilo. Nyní můžete ověřit svou totožnost přes bankovní identitu či občanský průkaz s čipem a veškerou komunikaci s notářem provést na dálku přes videocall.
 4. Paralelní procesy zápisu a živnostenského oprávnění: V současné době již není třeba čekat na rozhodnutí živnostenského úřadu. Zápis právnické osoby do veřejného rejstříku a žádost o živnostenské oprávnění mohou probíhat souběžně. Toto by mělo výrazně zrychlit celý proces založení s.r.o. a umožnit novým podnikatelům rychleji zahájit svou činnost.