Všechna virtuální sídla na jednom místě

  • Srovnání cen
  • Firmy na adrese
  • Problémové adresy
  • Jsme nezávislí
Filtrovat
Řazení
Nejnižší cena
Nejnižší cenaNejvyšší cenaPopularita
Zrušit filtr
Našli jsme 183 sídel podle nastavených parametrů
Město
Praha 1
Adresa
Školská 689/20
Firem
658
Provozuje
Profisidla.cz, s.r.o.
Vlastník nemovitosti: Nezjištěno
Zasedací místnost: Ano
Recepce: Ano
Pracovní místo: Ne
Cena za měsíc
399 Kč

Informace

Vlastník nemovitostiNezjištěno
Firem na adrese658

Služby

RecepceAno
Zasedací místnostAno
Zasedací místnost500 Kč/hod
Pracovní místoNe
Přeposílání poštyAno
Přeposílání pošty190
Digitalizace pošty99
Digitalizace pošty0

Ceny měsíčně

Na 1 rok399 Kč
Na 2 roky299 Kč
Na 3 roky249 Kč
Na 4 roky199 Kč
Na více let- Kč
Město
Praha 1
Adresa
Smetanovo nábřeží 197/26
Firem
31
Provozuje
Profisidla.cz, s.r.o.
Vlastník nemovitosti: Nezjištěno
Zasedací místnost: Ne
Recepce: Ne
Pracovní místo: Ne
Cena za měsíc
449 Kč

Informace

Vlastník nemovitostiNezjištěno
Firem na adrese31

Služby

RecepceNe
Zasedací místnostNe
Zasedací místnost-
Pracovní místoNe
Přeposílání poštyAno
Přeposílání pošty190
Digitalizace pošty99
Digitalizace pošty0

Ceny měsíčně

Na 1 rok449 Kč
Na 2 roky- Kč
Na 3 roky- Kč
Na 4 roky- Kč
Na více let- Kč
Město
Praha 1
Adresa
Tržiště 372/1
Firem
174
Provozuje
Profisidla.cz, s.r.o.
Vlastník nemovitosti: Nezjištěno
Zasedací místnost: Ne
Recepce: Ne
Pracovní místo: Ne
Cena za měsíc
449 Kč

Informace

Vlastník nemovitostiNezjištěno
Firem na adrese174

Služby

RecepceNe
Zasedací místnostNe
Zasedací místnost-
Pracovní místoNe
Přeposílání poštyAno
Přeposílání pošty190
Digitalizace pošty99
Digitalizace pošty0

Ceny měsíčně

Na 1 rok449 Kč
Na 2 roky399 Kč
Na 3 roky349 Kč
Na 4 roky299 Kč
Na více let- Kč

4 důvody, proč nemít sídlo v místě bydliště

Podnikatelé při zakládání a provozování svých firem často čelí důležitému rozhodnutí, které ovlivní efektivitu a pověst jejich podnikání. Jedním z diskutovaných témat je umístění virtuálního sídla firmy v místě bydliště. Ačkoli může být tento krok lákavý zejména z hlediska finanční úspory, stojí za to pečlivě zvážit všechna rizika a negativní důsledky, které s sebou nese. Jako jsou rizika exekuce, pravděpodobnost kontrol od různých úřadů, zveřejnění soukromí a dopad na image a profesionální vzhled firmy.

Finanční rizika a zodpovědnost jednatele

Umístění sídla firmy v místě bydliště může vést k vážným finančním rizikům a souvisí se zodpovědností, kterou jednatel nese za hospodaření firmy. Jakožto jednatel je podnikatel odpovědný za veškeré záležitosti firmy. V případě špatného hospodaření společnosti hrozí nejen finanční problémy, ale také exekuce a případné zabavení majetku v sídle společnosti – tedy v soukromém bytě.

Nepřiznivá situace může nastat i v případě nepředvídatelných okolností, které ani nemusí být zaviněné podnikatelem.

Nepříjemné kontroly a omezení soukromí

Umístění sídla firmy v místě bydliště zahrnuje i možnost nepříjemných kontrol a omezení soukromí podnikatele. Úřady, jako například finanční úřad, živnostenský úřad nebo Česká obchodní inspekce, mají právo provádět inspekce a kontroly v místě sídla firmy. V případě umístění sídla v bytě tak může dojít k nechtěnému zásahu do soukromí a pohodlí podnikatele a jeho rodiny. Kontroly mohou být časově náročné a vyžadovat přítomnost dalších osob v domácnosti, což může způsobit nepříjemnosti a narušení klidu.

Dále je důležité zdůraznit, že v rámci těchto kontrol mohou úřady pořizovat záznamy, včetně audiovizuálních, a to i bez souhlasu osob žijících v bytě. To může dále ohrozit soukromí a bezpečnost podnikatele a jeho rodiny. Umístěním sídla v bytě se tak podnikatel vystavuje vyšší míře veřejného zájmu, a to včetně možných návštěv neznámých osob v souvislosti s jeho podnikáním. Celkově tato situace může vnést do soukromí podnikatele nepříjemné a nežádoucí elementy, které by byly v jiných prostorách, oddělených od bydliště, minimální nebo vyloučené.

Zveřejnění soukromí

Jedním z výrazných rizik, která přináší umístění sídla firmy v místě bydliště, je spojené se zveřejněním soukromí podnikatele. Když je sídlo firmy umístěno v bytě, stává se adresa bytu veřejně dostupným údajem v relevantních rejstřících. To znamená, že každý má možnost získat informaci o tom, kde podnikatel trvale pobývá, což snižuje úroveň jeho osobního soukromí a bezpečí.

V důsledku zveřejnění bydliště může podnikatel čelit nežádoucím návštěvám, například ze strany neznámých lidí, kteří mají zájem o podnikatelské služby nebo produkty. Takové návštěvy mohou být rušivé a narušovat klid a pohodu rodiny, která v bytě žije. Navíc mohou být návštěvníci nejen potenciálními zákazníky, ale také jedinci s nekalými úmysly, což může zvýšit riziko bezpečnostních problémů.

Pro některé podnikatele může být zachování soukromí velmi důležité, a proto preferují oddělení svého bydliště od sídla firmy. Tímto krokem se snaží chránit svou rodinu a zajišťovat klidné a soukromé prostředí pro svůj osobní život. Z tohoto důvodu mnozí volí virtuální sídlo nebo pronájem kancelářských prostor, kde mají možnost oddělit své podnikání od soukromé sféry.

Image a Profesionalita

Dalším důležitým aspektem, který by měl podnikatel zvážit při rozhodování o umístění sídla firmy v místě bydliště, je otázka image a profesionality. Místo, kde je sídlo podniku umístěno, hraje důležitou roli v celkovém vnímání firmy ze strany klientů, obchodních partnerů a veřejnosti.

Umístění sídla v bytě může vyvolat dojem amatérství nebo nedbalosti. Klienti a obchodní partneři mohou vnímat takové rozhodnutí jako neprofesionální a zpochybnit serióznost a spolehlivost firmy. To může negativně ovlivnit důvěryhodnost podnikatele a jeho schopnost řídit podnikání. Image firmy je klíčovým faktorem při získávání nových klientů a upevňování vztahů se stávajícími zákazníky.

Virtuální sídlo nebo pronájem kancelářských prostor může naopak zvýšit profesionální vzhled firmy. Mít sídlo na prestižní adrese nebo v moderním kancelářském komplexu v centru města může navodit dojem úspěšné a respektované společnosti. Takové místo působí profesionálně a důvěryhodně, což může zvýšit atraktivitu firmy a získat si důvěru klientů.

Profesionalita sídla firmy může mít také vliv na spolupráci s jinými firmami a institucemi. Při jednáních s obchodními partnery nebo úřady může kvalitní kancelářské prostředí poskytnout pozitivní dojem o společnosti a může být rozhodujícím faktorem při uzavírání obchodů nebo získávání důležitých kontraktů.

Závěr

Zvažování umístění virtuálního sídla firmy v místě bydliště vyžaduje pečlivé zvážení všech faktorů a důsledků. I když finanční úspora může lákat, je klíčové vzít v úvahu rizika a negativní dopady spojené s tímto rozhodnutím. Zveřejnění bydliště jako sídla firmy může přilákat nechtěné návštěvy a ohrozit soukromí, zatímco umístění v prestižních kancelářích posiluje profesionální dojem firmy. Výběr optimální varianty je individuální a konzultace s odborníky může podpořit úspěšný a stabilní rozvoj firmy.

Nejčastější otázky

Jak funguje virtuální sídlo?

Virtuální sídlo funguje tak, že podnikatelům poskytuje oficiální obchodní adresu, aniž by museli vlastnit nebo pronajímat fyzické kancelářské prostory. Tato adresa se pak může používat pro oficiální korespondenci, faktury, registraci u úřadů a může se objevit na webových stránkách firmy. Některé poskytovatelé virtuálních sídel nabízejí také doplňkové služby, jako je správa pošty, telefonní služby nebo pronájem zasedacích místností.

Co to je virtuální kancelář?

Virtuální kancelář je služba, která umožňuje podnikatelům a firmám využívat různých kancelářských služeb bez nutnosti fyzické kanceláře. Může zahrnovat služby jako je virtuální sídlo (oficiální obchodní adresa), správa pošty, telefonní služby, pronájem zasedacích místností nebo administrativní podpora. Virtuální kancelář tedy nabízí více služeb než pouhé virtuální sídlo.

Co je to místo podnikání?

Místo podnikání je fyzické místo, kde se uskutečňuje nebo spravuje podnikatelská činnost. To může být například kancelář, obchod, dílna nebo i domov podnikatele. Je důležité si uvědomit, že místo podnikání může být odlišné od sídla firmy, které je oficiálně uvedené v obchodním rejstříku.

Co musí splňovat sídlo firmy?

Sídlo firmy musí splňovat několik podmínek stanovených zákonem. Musí být označeno a schopno přijímat oficiální korespondenci a musí tam být zajištěna přítomnost osoby, která je oprávněna takovou korespondenci přijímat. Navíc, adresa sídla firmy musí být uvedena v obchodním rejstříku a na oficiálních dokumentech firmy.

Kde je dobré dát si sídlo firmy?

Volba sídla firmy závisí na konkrétních potřebách a okolnostech podnikatele. Některé firmy mohou preferovat sídlo ve velkých městech nebo obchodních centrech, aby působily profesionálněji a byly snadno dostupné. Jiné firmy, například ty, které primárně podnikají online, mohou upřednostňovat virtuální sídlo, které je méně nákladné a nabízí více flexibility.

Jak má být označeno sídlo firmy?

Označení budovy, kde je sídlo firmy, je důležité nejen z hlediska zákonných požadavků, ale také pro zajištění snadné identifikace a dosažitelnosti firmy. V České republice je podle obchodního zákona požadováno, aby na budově, kde je umístěno sídlo firmy, bylo jasně a viditelně označení firmy, což zahrnuje její obchodní název.

Pokud v jedné budově sídlí více firem, obvykle je na vstupu do budovy umístěna tabule nebo informační panel, který uvádí názvy a případně podrobnosti o všech firmách sídlících v budově. To může zahrnovat například patro nebo číslo kanceláře, ve které se firma nachází.

Kdy je nutné mít provozovnu?

Provozovna je nutná v případě, kdy je provozování daného druhu živnosti vázáno na konkrétní prostor nebo zařízení, jako jsou například restaurace, obchody, výrobní závody apod. Pokud provozujete takovou živnost, je nutné mít provozovnu, která splňuje určité podmínky a normy.

Co všechno je provozovna?

Provozovna je místo, kde je uskutečňována živnostenská činnost. Může to být například obchod, dílna, kancelář, restaurace nebo jiné místo, kde se provozuje živnost. Provozovna musí splňovat určité podmínky a normy, například v oblasti bezpečnosti a hygieny.

Co má být na dveřích provozovny?

Na dveřích provozovny musí být jasně uvedeno jméno podnikatele, název podniku, typ podniku a otevírací doba. U některých typů živností může být také vyžadováno uvedení dalších informací, například licenčních čísel nebo informací o bezpečnosti.

Jak podnikat z domova?

Podnikání z domova vyžaduje plánování a disciplínu, ale může nabídnout velkou flexibilitu. Je důležité vytvořit si pracovní prostor, stanovit si pracovní hodiny a zajistit, že vaše podnikání nebude rušit ostatní obyvatele domácnosti. Některé typy podnikání mohou vyžadovat speciální povolení pro provoz z domova.

Co je potřeba k ohlášení provozovny?

K ohlášení provozovny je třeba podat živnostenskému úřadu oznámení o zahájení provozování živnosti na konkrétním místě. Toto oznámení musí obsahovat údaje o podnikateli, popis živnosti, která bude provozována, a informace o provozovně, včetně adresy a popisu prostor a zařízení.

Jak nahlásit změnu provozovny?

Změnu provozovny lze nahlásit na živnostenském úřadu pomocí oznámení o změně. Toto oznámení musí obsahovat nové informace o provozovně, včetně nové adresy a popisu prostor a zařízení. Je také důležité informovat o této změně finanční úřad a další relevantní instituce.

Jak zrušit provozovnu?

Zrušení provozovny se provádí oznámením živnostenskému úřadu o ukončení provozování živnosti na konkrétním místě. Po zrušení provozovny je třeba zajistit, aby všechny relevantní instituce byly informovány o této změně a aby byly splněny všechny povinnosti spojené s ukončením provozu, jako je například vyřízení daňových záležitostí.