Založení Evropské akciové společnosti (SE)

Evropská akciová společnost (známá také pod zkratkou SE, odvozenou z latinského názvu Societas) představuje novou formu obchodní entity v rámci Evropské unie. Tato forma byla vytvořena s cílem zjednodušit a podpořit podnikání napříč členskými státy, čímž umožňuje firmám snazší expanzi a operaci na jednotném evropském trhu. S touto strukturou přicházejí mnohé výhody, včetně lepší mobility, jednotného systému pro zapojení pracovníků a větší flexibilitě při zřizování dceřiných společností s evropským statusem.

Postup založení SE krok po kroku

1. Stanovení požadavků

Musíte splnit několik základních požadavků:

 • Sídlo a ústředí musí být v téže zemi EU (doporučujeme virtuální sídlo)
 • Musíte být přítomni ve více zemích EU (např. dceřiná společnost nebo pobočka).
 • Je požadován základní kapitál minimálně 120 000 eur.
 • S pracovníky je potřeba dohodnout se ohledně jejich účasti v orgánech společnosti a způsobu informovanosti.

2. Výběr metody založení

 • Přeshraniční fúze: Pokud máte akciové společnosti ve dvou různých členských státech EU, můžete je spojit do jedné SE.
 • Vytvoření mateřské (holdingové) společnosti: Dvě či více akciových společností (nebo společností s ručením omezeným) z různých členských zemí mohou vytvořit holdingovou Evropskou společnost.
 • Vytvoření dceřiné společnosti: Dvě společnosti z různých členských států mohou založit dceřinou Evropskou společnost.
 • Změna právní formy: Pokud je vaše společnost již akciovou společností a máte pobočku v jiné zemi EU déle než dva roky, můžete změnit právní formu na SE.

3. Předkládání dokumentů

V závislosti na zvolené metodě založení budete muset předložit různé dokumenty. Doporučuje se konzultovat se s příslušnými vnitrostátními orgány, které vám poskytnou podrobné informace.

4. Registrace a zveřejnění

Po zveřejnění potřebných dokumentů musí vnitrostátní orgán do jednoho měsíce informovat Úřad pro úřední tisky. Ten pak musí poskytnout určité informace, jako je název společnosti, místo registrace a oblast působnosti, které se následně zveřejní v Úředním věstníku EU.

5. Možnost přesunu sídla

Pokud se v budoucnu rozhodnete přesunout sídlo SE do jiného členského státu EU, je to možné za určitých podmínek. Například společnost by neměla být v soudním řízení. Je nutné oznámit záměr přesunu veřejně dva měsíce předem a získat souhlas akcionářů.

Výhody a nevýhody Evropské akciové společnosti (SE)

Založení Evropské akciové společnosti (SE) nabízí řadu výhod, ale také s sebou přináší určité požadavky a omezení. Níže jsou vysvětleny hlavní výhody a nevýhody spojené se založením SE.

Výhody

 1. Snazší podnikání ve více zemích EU: SE umožňuje podnikům reorganizovat svou činnost pod jednu evropskou značku, čímž odstraní potřebu zřizování sítě dceřiných společností v různých zemích EU.
 2. Větší mobilita: S Evropskou akciovou společností můžete snadno přesunout své sídlo do jiného členského státu EU bez nutnosti rušení společnosti.
 3. Jednotný rámcový systém: SE nabízí jednotný systém pro zapojení pracovníků, kteří pracují v různých zemích, do řízení podniku. To znamená, že pravidla a postupy pro komunikaci a konzultace se zaměstnanci jsou konzistentní napříč celou společností.
 4. Flexibilita struktury: Pokud vlastníte SE, můžete snadno zřídit jednu nebo více dceřiných společností, které budou rovněž fungovat jako evropské společnosti.
 5. Celoevropská prestiž: Díky své rozšířené přítomnosti a schopnosti fungovat na celoevropské úrovni může SE poskytnout podnikům výhodu v podobě zvýšeného uznání a důvěry na trhu.

Nevýhody

 1. Požadavky na založení: Aby bylo možné založit SE, musí společnost splňovat řadu požadavků, včetně minimálního základního kapitálu ve výši 120 000 eur, přítomnosti v několika členských státech EU a dalších. Samotné založení je pak cenově poměrně nákladné.
 2. Komplexní postupy: Založení SE může vyžadovat řadu složitých a časově náročných postupů, včetně konzultací se zástupci zaměstnanců a splnění všech regulačních požadavků v různých členských státech.
 3. Možné rozdíly v národních požadavcích: I když je SE založena na evropském právu, mohou se v jednotlivých členských státech vyskytnout specifické požadavky, což může komplikovat proces založení a provozování společnosti.