Problémové firmy na vaší adrese

počet firem na adrese

dlužníci na DPH – nespolehlivý plátci (nějaké další články na toto téma?)

počet firem v insolvenci

jednatelé firem v insolvenci

jednatel firem bydlící na úřadě

počet odsouzených firem

průměrné stáří firem

Počet problémových firem

Separátní článek – jak se vyhnout špatnému virtuálnímu sídlu

Nejčastější otázky

Jak funguje virtuální sídlo?

Virtuální sídlo funguje tak, že podnikatelům poskytuje oficiální obchodní adresu, aniž by museli vlastnit nebo pronajímat fyzické kancelářské prostory. Tato adresa se pak může používat pro oficiální korespondenci, faktury, registraci u úřadů a může se objevit na webových stránkách firmy. Některé poskytovatelé virtuálních sídel nabízejí také doplňkové služby, jako je správa pošty, telefonní služby nebo pronájem zasedacích místností.

Co musí splňovat sídlo firmy?

Sídlo firmy musí splňovat několik podmínek stanovených zákonem. Musí být označeno a schopno přijímat oficiální korespondenci a musí tam být zajištěna přítomnost osoby, která je oprávněna takovou korespondenci přijímat. Navíc, adresa sídla firmy musí být uvedena v obchodním rejstříku a na oficiálních dokumentech firmy.

Kde je dobré dát si sídlo firmy?

Volba sídla firmy závisí na konkrétních potřebách a okolnostech podnikatele. Některé firmy mohou preferovat sídlo ve velkých městech nebo obchodních centrech, aby působily profesionálněji a byly snadno dostupné. Jiné firmy, například ty, které primárně podnikají online, mohou upřednostňovat virtuální sídlo, které je méně nákladné a nabízí více flexibility.

Jak má být označeno sídlo firmy?

Označení budovy, kde je sídlo firmy, je důležité nejen z hlediska zákonných požadavků, ale také pro zajištění snadné identifikace a dosažitelnosti firmy. V České republice je podle obchodního zákona požadováno, aby na budově, kde je umístěno sídlo firmy, bylo jasně a viditelně označení firmy, což zahrnuje její obchodní název.

Pokud v jedné budově sídlí více firem, obvykle je na vstupu do budovy umístěna tabule nebo informační panel, který uvádí názvy a případně podrobnosti o všech firmách sídlících v budově. To může zahrnovat například patro nebo číslo kanceláře, ve které se firma nachází.

Jak dlouho trvá změna sídla společnosti?

Doba potřebná pro změnu sídla společnosti se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech. Obecně platí, že zpracování návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku trvá 5-7 dní od podání návrhu. Před podáním návrhu je však nutné provést případné změny ve společenské smlouvě nebo stanovách. Zároveň pár dní trvá soudní rozhodnutí, proti kterému se ještě můžete ve 14 dnech odvolat. Pro zkrácení se této lhůty můžete vzdát.

Jak často chodí kontrola z finančního úřadu?

Frekvence kontrol z finančního úřadu se liší a závisí na mnoha faktorech, včetně typu a velikosti podnikání, historie daňových povinností a dalších aspektů. Kontroly mohou být naplánované nebo náhodné. Je důležité mít všechny podnikové záznamy a dokumenty řádně uspořádané a připravené pro případ kontroly.

Co vše kontroluje živnostenský úřad?

Živnostenský úřad kontroluje mnoho aspektů živnostenského podnikání, včetně dodržování živnostenského zákona, správnosti vedení účetnictví, dodržování povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování dalších relevantních zákonů a nařízení.

Jaké jsou nejčastější prohřešky zjištěné kontrolou živnostenského úřadu?

Mezi nejčastější prohřešky zjištěné kontrolou živnostenského úřadu patří nedodržení povinností v oblasti účetnictví a daňových povinností, provozování živnosti bez řádného oprávnění, nedodržení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržení obecných podmínek pro provozování živnosti.