Zjistěte, co je nového

Víme o všem, co se šustne

Ověření dokumentů a listin

Notářské ověření dokumentů a listin Notářské ověření listin představuje proces, v rámci kterého je kopii dokumentu ověřeno razítkem a podpisem notáře tak, aby potvrdil, že se kopie shoduje s originálním...

Přečíst

Změna s.r.o. přes notáře

Změna s.r.o. přes notáře Pro mnohé podnikatele, kteří provozují společnost s ručením omezeným (s.r.o.), může být potřeba v určitém okamžiku provést určité změny v její struktuře či informacích. V České...

Přečíst

Založení s.r.o notářem

Založení s.r.o notářem Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je častým krokem mnoha podnikatelů. Při tomto procesu vstoupí do hry notář, jehož úkony a odměny jsou stanoveny zákonnými předpisy. Notářská...

Přečíst

Sepsání kupní smlouvy

Sepsání kupní smlouvy Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy se odvíjí od výše kupní ceny. Výpočet upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o notářském tarifu. Platí obecný princip, že...

Přečíst

Sepsání darovací smlouvy

Sepsání darovací smlouvy Darování je aktem štědrosti, kdy jeden člověk předává svůj majetek jinému bez očekávání finančního ohodnocení. K formalizaci tohoto procesu slouží darovací smlouva, a pokud je zpracována notářem,...

Přečíst

Notářská úschova peněz

Notářská úschova peněz Notářská úschova peněz představuje službu, kdy notář přijímá finanční prostředky od složitele za účelem vydání konkrétní osobě, a to po splnění určených podmínek. Tyto podmínky jsou vymezeny...

Přečíst

Notářsky ověřený podpis

Notářsky ověřený podpis Notářsky ověřený podpis je základním nástrojem, jak potvrdit autenticitu podpisu na různých listinách. Ale jaký je postup a co všechno ověření podpisu zahrnuje? Co je to legalizace...

Přečíst

Notářské služby

Notářské služby Notář je fyzická osoba, která má určený notářský úřad a výkon notářské činnosti jí byl svěřen zákonem. V tomto ohledu se odlišuje od advokátů, protože i když může...

Přečíst

Typy živností

Typy živností V České republice je živnostenský systém postaven na dvou hlavních kategoriích živností, a to na ohlašovacích a koncesovaných živnostech. Každý typ má svá specifika, a je důležité jim...

Přečíst