Trvalé bydliště a zápis do školky

Vstup dítěte do školky je důležitým mezníkem v životě rodiny. Pro mnohé rodiče může být zápis do mateřské školky zdrojem stresu a nejistoty. Především ve větších městech, kde je konkurence mezi dětmi vysoká, a kapacita školek často nevyhovující. Jaký význam má trvalý pobyt v této situaci?

Zjištění spádové školky

Pro mnoho rodičů je prvním krokem zjištění, která školka je pro jejich dítě spádová. Na stránkách měst, například Brna, můžete nalézt mapu s informacemi o spádových školkách, která vám poskytne představu o tom, kam se můžete s vaším dítětem hlásit.

Kritéria pro spádovost

Hlavním kritériem je trvalý pobyt dítěte. Pokud máte trvalý pobyt v dané oblasti, máte zvýhodnění před rodiči, kteří žijí mimo daný okres. Věk dítěte je také důležitý, s dětmi povinného předškolního vzdělávání mající přednost.

  • věk: starší děti mají přednost, absolutní přednost mají předškoláci
  • bydliště: řada obcí velmi výrazně zvýhodňuje děti s trvalým bydlištěm, někdy je požadováno i trvalé bydlistě rodiče
  • sourozenec: body navíc může dítě dostat, pokud školku navštěvuje starší bratr či sestra
  • opakovaný zápis: některé školky bonifikují děti, které neuspěly v minulém roce/minulých letech
  • celotýdenní docházka: body navíc mívají děti, které budou do školky chodit denně
  • zaměstnání rodičů: některé školky individuálně posuzují situaci v rodině, kde oba rodiče docházejí do zaměstnání, a tudíž by nepřijetí dítěte do školky mohlo výrazně zhoršit jeho mžonosti předškolního vzdělávání

Problémy ve větších městech

Ve městech jako Brno je k dispozici bodový systém. To znamená, že děti žijící v spádové oblasti mají výraznou přednost. Pro některé školky s omezenou kapacitou může být získání místa otázkou náhody.

Změna trvalého pobytu

Někteří rodiče uvažují o změně trvalého pobytu jejich dítěte, aby zvýšili šance svého dítěte na přijetí. Změna trvalého pobytu však může ovlivnit jiné aspekty života, například sociální dávky nebo příspěvky na bydlení. Některé firmy nabízejí trvalý pobyt za měsíční poplatek nebo jednorázový poplatek za změnu.

Musí mít matka stejný trvalý pobyt jako dítě?

Ne, nemusí. Dle zákona „Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.“ Zákon tedy umožňuje změnit trvalý pobyt pouze dítěti, a to i bez změny trvalého pobytu rodičů.

Dopady změny trvalého pobytu dítěte

Pokud by dítě mělo trvalý pobyt na odlišné adrese než jeho rodič, mohlo by to ovlivnit výši příspěvku na bydlení. U tohoto příspěvku se totiž brane v úvahu všechny osoby s nahlášeným trvalým pobytem v dané nemovitosti. Když je dítě „na papíře“ přihlášeno na jinou adresu, už by nebylo zahrnuto do tohoto okruhu u vás, ale mohlo by zvětšit tento okruh u známého, pokud by ten žádal o příspěvek na bydlení. Upozorňuji, že po třech měsících je možné zažádat o vyloučení dítěte z tohoto okruhu.

Pokud jde o doručování pošty, ta se obvykle doručuje na adresu trvalého pobytu. Avšak je možné zařídit takzvanou doručovací adresu v případě, že se osoba nezdržuje na adrese svého trvalého pobytu. Další informace najdete na webu úřadu.

V budoucnu, až dítě dosáhne plnoletosti, mohla by rozdílná adresa trvalého pobytu dítěte a rodiče komplikovat získání přídavku na dítě. Ovšem je to otázka vzdálené budoucnosti a mohou nastat legislativní změny.

Doporučení pro rodiče

Je důležité podat žádost nejen v místě trvalého pobytu, ale také v preferované školce. Někteří rodiče volí soukromé školky, kde trvalé bydliště nehraje tak velkou roli. Bez ohledu na vaše rozhodnutí doporučujeme věnovat výběru školky dostatek času a zvážit všechna kritéria, která mohou ovlivnit přijetí vašeho dítěte.

Závěrem

Výběr školky je pro mnoho rodičů náročný proces. Ačkoliv trvalý pobyt hraje klíčovou roli v procesu zápisu, je důležité vzít v úvahu všechny aspekty a dělat informovaná rozhodnutí pro dobro vašeho dítěte.