Založení Akciové společnosti (a.s.)

Akciová společnost (a.s.) představuje v českém právním systému jednu z forem podnikání, která umožňuje svým zakladatelům podnikat s omezeným rizikem a rozdělit vlastnictví mezi širší skupinu akcionářů. Tato forma společnosti je oblíbená zejména pro svou prestiž, možnost získávání kapitálu prodejem akcií nebo přilákání investorů. Navíc umožňuje jistou formu anonymity pro své vlastníky, tedy akcionáře. Na druhou stranu je zakládání akciové společnosti složitější a nákladnější než například zakládání společnosti s ručením omezeným. K založení akciové společnosti lze přistoupit dvěma způsoby: sukcesivním, tedy založení na základě veřejné nabídky akcií, nebo simultánním, kdy společnost vzniká bez veřejné nabídky.

V průběhu zakládání a.s. je třeba věnovat pozornost několika klíčovým krokům, zejména sepisování zakladatelských dokumentů ve formě notářského zápisu, stanovení základního kapitálu, výběru správné formy akcií či splnění požadavků souvisejících s podnikatelským oprávněním.

Založení akciové společnosti krok za krokem

Zakládání akciové společnosti může v první chvíli působit složitě, avšak s jasnými kroky a srozumitelnými informacemi je proces mnohem snazší. Ať už jde o založení na základě veřejné nabídky akcií nebo bez ní, zde je jasný návod, jak na to.

 1. Volba způsobu založení: Rozhodněte, zda chcete zakládat společnost na základě veřejné nabídky akcií (sukcesivní založení) nebo bez veřejné nabídky (simultánní založení).
 2. Sestavení zakladatelských dokumentů:
  • Při jednom zakladateli: Sepište zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu.
  • Při více zakladatelích: Podepište zakladatelskou smlouvu ve formě notářského zápisu.
  Tato smlouva/listina musí obsahovat klíčové informace jako firmu, sídlo, předmět podnikání, navrhovaný základní kapitál, počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu a další specifikace týkající se akcií a jejich zakladatelů.
 3. Stanovy společnosti: Vytvořte stanovy ve formě notářského zápisu, které upravují vnitřní poměry a fungování společnosti. Tyto stanovy obsahují firmu, sídlo, předmět podnikání, způsob hlasování a další důležité aspekty fungování společnosti.
 4. Zajištění základního kapitálu: Je nutné zajistit minimální základní kapitál 2 000 000 Kč, resp. 20 000 000 Kč při založení společnosti s veřejnou nabídkou akcií.
 5. Vydání akcií: Akcie musí obsahovat název a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a další důležité údaje.
 6. Splacení akcií: Před konáním ustavující valné hromady musí být splaceno minimálně 30% upsaných akcií. Založte účet v bance, kam složíte základní kapitál.
 7. Ustavující valná hromada: Zde se schvalují stanovy, volí se orgány společnosti a rozhoduje se o založení firmy. Je důležité mít zápis z této hromady notářsky ověřen.
 8. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku: Představenstvo podává návrh na zápis do obchodního rejstříku. K tomuto návrhu je nutné připojit různé přílohy, jako jsou doklady o založení, o předmětu podnikání, o splacení vkladu a další.
 9. Zápis do obchodního rejstříku: Akciová společnost oficiálně vzniká zápisem do obchodního rejstříku.

Pstupujte těmito kroky, aby bylo založení vaší akciové společnosti co nejsnazší.

Kolik stojí založení akciové společnosti

Náklady na založení akciové společnosti se mohou lišit.

 1. Základní kapitál: Minimální základní kapitál pro založení akciové společnosti v ČR je 2 000 000 CZK, který musíte prokazatelně mít a vložit do firmy
 2. Notářské poplatky: Pro založení akciové společnosti je nutné mít notářsky ověřený zakladatelský dokument. Cena za notářské ověření se může pohybovat v řádech tisíců korun, ale záleží na konkrétním notáři a složitosti dokumentů.
 3. Poplatky za registraci: Za zápis společnosti do obchodního rejstříku se platí soudní poplatek. Tento poplatek se může měnit, ale v minulých letech se pohyboval kolem několika tisíc korun.
 4. Další náklady: Mohou zahrnovat například poplatky za právní služby, účetní služby, nájemní smlouvy, licenční poplatky a další operativní náklady spojené se založením firmy.
 5. Bankovní poplatky: Většina bank si účtuje poplatek za založení obchodního účtu a další související služby.

Celkově, náklady na založení akciové společnosti v České republice se mohou pohybovat od desítek tisíc korun až po stovky tisíc korun, v závislosti na specifických okolnostech a službách, které může zakladatel potřebovat.