Zrušení živnosti

Když se jednotlivec rozhodne ukončit svou samostatnou výdělečnou činnost, může mít před sebou složitý proces. Přerušení živnosti či její úplné ukončení má své výhody i nevýhody, na které je třeba myslet. Pojďme se podívat na všechny důležité informace na téma „ukončení živnosti“.

Přerušení versus ukončení živnosti

Živnost můžete jen přerušit, namísto jejího úplného ukončení.

 • Přerušení je flexibilní. Stačí nahlásit na živnostenském úřadě, aniž byste museli vysvětlit důvod.
 • Pokud se rozhodnete v budoucnosti vrátit k podnikání, můžete živnost obnovit.
 • Ušetříte peníze. Přerušená živnost vás zbaví poplatku za založení živnosti, což je 1 000 Kč.

Ukončení živnosti

Pokud se však rozhodnete pro ukončení podnikání, je potřeba:

 1. Vyřešit zaměstnanecké vztahy: Výpovědní lhůta a odstupné.
 2. Vyřešit všechny závazky a pohledávky.
 3. Nahlásit ukončení na živnostenském úřadě přes změnový list v CRM.
 4. Oznamovací povinnost: Dodržet lhůty pro oznámení různým úřadům.
 5. Daňové povinnosti: I po ukončení je potřeba podat daňové přiznání.

Rozdíl mezi přerušením a ukončením

Zatímco přerušení živnosti umožňuje obnovit podnikání v budoucnosti bez poplatku, ukončení živnosti je definitivní. Založení nové živnosti v budoucnosti stojí 1 000 Kč. Po ukončení živnosti zůstávají informace o živnosti ve veřejném rejstříku 4 roky.

Postup ukončení živnosti

 1. Vyplnění změnového listu na CRM.
 2. Oznámení živnostenskému úřadu a zrušení jednotlivých živností.
 3. Informování dalších institucí, pokud nebyly informovány skrze CRM.
 4. Vyřízení pohledávek a daní.
 5. Ukončení vztahu se zaměstnanci.
 6. Zrušení a zánik živnostenského oprávnění.

Nevýhody ukončení

Pokud se OSVČ rozhodne znovu začít podnikat, bude mu obnova živnosti stát 1 000 Kč. Proces obnovy zrušené živnosti je také komplikovanější a podobá se založení nové živnosti.

Jak zrušit živnostenský list

Navštivte živnostenský úřad a podáte žádost o zrušení živnostenského oprávnění pomocí „Změnového listu“.

Ukončení podnikání OSVČ může být i nucené

V určitých situacích může živnostenský úřad ukončit živnost z důvodu závažného neplnění zákonných povinností.