Jak vymyslet název firmy nebo značky

Výběr názvu pro firmu má podobné principy jako pojmenování značky či produktu: měl by být snadno vyslovitelný a čitelný. Oproti názvu projektu nemusíte řešit dostupnost domény nebo existence jiných podobně znějících produktů. Naopak je třeba zkontrolovat, zda již podobný název společnosti neexistuje. Tuto informaci můžete snadno zjistit pomocí online nástroje pro ověření názvu firmy.

Krok 1: Utřiďte si myšlenky a zadání

Přemýšlet o vhodném názvu pro vaši značku může být zprvu ohromující úkol. Kde začít? Jakým směrem se vydat?

 1. Zformulujte základní zadání: Název vaší značky by měl odpovídat tomu, co vaše firma zastává. Ať už jste na cestě změnit stávající název nebo hledáte název pro nově vznikající firmu, zapište si základní myšlenky. Pokud měníte název, zamyslete se nad důvody pro tuto změnu a nad problémy současného názvu.
 2. Analyzujte konkurenci: Začněte seznamem názvů, které používá vaše konkurence. Přemýšlejte o tom, jak se můžete od nich odlišit. To vám poskytne náhled na to, co už je na trhu, a pomůže vám identifikovat mezery nebo možnosti pro vaši jedinečnou identitu.
 3. Definujte svoji značku: Co je jádrem vaší značky? Zapište si poslání značky – proč existuje, jak funguje a jaké produkty nebo služby nabízí. Přidejte k tomu slova, která by si lidé měli vybavit, když uslyší název vaší značky. Měli byste mít jasno v tom, jakou hodnotu vaše firma přináší.
 4. Nezapomeňte na cíl názvu značky: Ačkoli může být lákavé vybrat název, který se vám prostě líbí, důležitější je mít název, který posune vaši značku tím správným směrem. Značka by měla reprezentovat vaše hodnoty a cíle.
 5. Brainstorming je klíčový: S výše uvedenými informacemi v ruce začněte brainstorming. Spolupracujte s týmem a nechte proudit nápady. Zapomeňte na okamžité hodnocení – teď je čas na volný tok myšlenek. Jakýkoli nápad, bez ohledu na to, jak se může zdát nerealistický, může vést k tomu pravému názvu.
 6. Seznam klíčových slov: Na základě informací ze zadání si vytvořte seznam slov, která souvisejí s vaší značkou. Zahrnujte vše – od toho, co děláte, po emoce, které chcete, aby zákazníci cítili, až po osobní prvky, jako jsou jména zakladatelů nebo prostředí, ze kterého pochází.

Krok 2: Vyzkoušejte více metod vymýšlení názvů

V procesu hledání ideálního názvu pro vaši značku je klíčové nepřistupovat k věci jednostranně. Existuje mnoho metod, které můžete využít k nalezení inspirace a generování nápadů.

 • Metafory: Metafory vám umožňují přivlastnit si emoce nebo vlastnosti z něčeho, co už existuje. Například, pokud byste chtěli značku spojenou s jídlem, můžete se inspirovat konkrétními produkty, jako je třeba Rohlík. Nebo v případě hledaní zboží – Heureka! K hledání metafor může být užitečný online nástroj Visuwords.com.
 • Fráze – Komunikujte jasně svůj účel a promítněte ho do svého názvu, aby již samotný název dával představu o tom, co od dané značky čekat. Například Srovnejto.cz, Damejidlo.cz apod.
 • Překlady z cizích jazyků: Překlad vašich klíčových slov do exotičtějších jazyků může vést k zajímavým a zvukomalebným názvům. Aplikace jako Google Translate nebo slovníky synonym, například Thesaurus.com, mohou nabídnout nové perspektivy.
 • Hra se slovy: Vezměte si seznam slov, který jste si připravili během prvotního zadání a experimentujte s nimi. Propojte je, přidávejte a upravujte přípony a předpony. Můžete využít online nástroje jako Bustaname.com, Naminum.com, Wordoid.com nebo Portmanteaur.com, které vám mohou pomoci s kombinováním slov a kontrolou dostupnosti domén.
 • Akronymy a zkratky: Zatímco tradiční zkratky mohou působit zastarale, akronymy – slova vytvořená z počátečních slabik několika slov – mohou být moderní a jedinečné. Příkladem je Vodafone, což je kombinace slov „voice“, „data“ a „phone“. K tomu můžete využít například nástroj Acronymify.com

Až budete mít seznam potenciálních názvů, je důležité je podrobit kritice. Ověřte jejich dostupnost, právní ochranitelnost, snadnost vyslovení a zapamatovatelnost. Typicky můžete v Česku i ve světě narazit na problém s touto záměnou:

 • C ➡️ K
 • T ➡️ D
 • Y ➡️ I
 • V ➡️ F
 • V ➡️ W
 • X ➡️ KS
 • S ➡️ Z

Krok 3: Získejte zpětnou vazbu na vzniklé nápady

Až budete mít připravenou řadu potenciálních názvů pro vaši značku, důležitým krokem je získání zpětné vazby od dalších lidí. Většina z nás má tendenci být subjektivní, zejména když jsme na něco vynaložili hodně času a úsilí. Proto je cenné mít svěží pohledy, které vám mohou pomoci identifikovat potenciální problémy nebo nápady, na které jste nemysleli.

 • Zapojte více lidí: Ačkoli byl váš brainstorming produktivní, zvažte zapojení další skupiny lidí k posouzení vašich nápadů. Mohou vidět věci, které jste přehlédli, nebo vám poskytnout nové perspektivy na názvy, které jste vytvořili.
 • Vytvořte dotazník: Můžete vytvořit krátký dotazník s několika vybranými názvy a poslat jej přátelům, kolegům nebo potenciálním zákazníkům. Zeptejte se jich, jaké asociace mají s jednotlivými názvy, jak je vnímají a zda jsou snadno zapamatovatelné.
 • Otestujte názvy v praxi: Můžete zkusit použít některé z názvů ve fiktivních reklamních kampaních nebo sociálních médiích, abyste zjistili, jak na ně veřejnost reaguje.
 • Zvažte právní aspekty: Je důležité prověřit, zda jsou vaše vybrané názvy ochránitelné z právního hlediska. Pokud je název příliš podobný již existující značce ve stejném průmyslu, můžete se dostat do právních problémů.
 • Vyhodnoťte názvy na základě kritérií: Po shromáždění všech zpětných vazeb vyhodnoťte své názvy podle obecných kritérií pro výběr dobrého názvu. Je důležité, aby byl název snadno zapamatovatelný, jedinečný a snadno vyslovitelný.

Závěrem

 • Proces tvorby názvu: Vymýšlení názvu vyžaduje čas a systematický přístup. Je důležité mít jasně definované zadání a dostatek času.
 • Volba unikátního názvu: Preferované jsou originální, smyšlené názvy nebo novotvary oproti běžným slovům nebo popisným názvům. Unikátní název umožňuje větší kreativní svobodu, snížené riziko omezení v budoucnosti a je lépe chránitelný.
 • SEO: Klíčová slova v URL již nehrají tak význačnou roli v SEO, jak tomu bylo v minulosti. Google na výskyt klíčového slova v doméně nehledí a naopak to spíše způsobuje problémy později v nemožnosti ochránit značku a v dražší placené reklamě na obecné brandové slovo.