Zisk a ztráta

V kontextu finančního účetnictví je zisk a ztráta termínem, který se často vztahuje na výkaz zisku a ztrát (také známý jako výsledovka). Tento finanční dokument poskytuje přehled o příjmech, nákladech a výsledku hospodaření (zisku nebo ztrátě) společnosti za určité časové období, obvykle za fiskální rok nebo čtvrtletí.

Příjmy jsou všechny peníze, které společnost vydělá v daném období, včetně prodeje zboží a služeb, investičních příjmů a dalších zdrojů. Náklady zahrnují všechny peníze, které společnost utratí, včetně nákladů na výrobu a distribuci produktů, provozních nákladů, nákladů na úroky a daní.

Výsledek hospodaření, neboli čistý zisk, je rozdíl mezi příjmy a náklady. Pokud jsou příjmy vyšší než náklady, společnost vytváří zisk. Pokud jsou náklady vyšší než příjmy, společnost má ztrátu.

Výkaz zisku a ztrát je základním nástrojem finanční analýzy a pomáhá jak interním manažerům, tak externím stakeholderům (například investorům, věřitelům, akcionářům) lépe porozumět finančnímu výkonu společnosti.