Zaměstnanec

Zaměstnanec je osoba, která pracuje pro zaměstnavatele v rámci pracovního poměru založeného na pracovní smlouvě. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci, kterou mu zaměstnavatel určí, a to v jeho pracovní době a pod jeho vedením. Za toto mu zaměstnavatel poskytuje mzdu nebo plat.

Práva a povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v pracovní smlouvě a zákoníku práce. K těmto právům patří například právo na mzdu, dovolenou, ochranu před diskriminací a šikanou na pracovišti, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, právo na odpočinek a další. Povinnosti zaměstnance zahrnují například povinnost pracovat podle pokynů zaměstnavatele, zachovávat pracovní kázeň, dodržovat pracovní dobu a další.

Zaměstnanci mohou být v plném nebo částečném úvazku, na dobu určitou nebo neurčitou, a mohou vykonávat různé typy práce v různých odvětvích.