Zakladatelé společnosti

Zakladatelé společnosti jsou osoby, které se podílejí na vzniku nové společnosti. Mohou to být fyzické nebo právnické osoby, a jejich roli definuje obchodní zákoník. Zakladatelé jsou odpovědní za vytvoření zakladatelských dokumentů společnosti, jako jsou stanovy nebo společenská smlouva, a za zajištění základního kapitálu (pokud je to potřeba).

V případě, že zakládají akciovou společnost, musí zajistit vydání akcií reprezentujících základní kapitál společnosti. Pokud zakládají společnost s ručením omezeným, musí zajistit, že byl zaplacen požadovaný základní kapitál.

Zakladatelé společnosti také určují základní strukturu a řízení společnosti. Může se stát, že někteří z zakladatelů se stávají prvními společníky, akcionáři, nebo dokonce jednateli či členy statutárních orgánů nově vzniklé společnosti. Role zakladatele společnosti končí v momentě, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku.