Vlastník firmy

Vlastník firmy je osoba nebo entita, která má právní vlastnická práva na firmu nebo podnik. Vlastnické právo znamená, že mají kontrolu nad provozem firmy, mají nárok na zisky a rozhodují o strategickém směru podnikání.

Vlastnická práva se mohou lišit v závislosti na právní formě podnikání. U jednotlivce nebo jediného obchodníka je vlastníkem firma. U společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je vlastníkem jeden nebo více společníků. U akciových společností jsou vlastníky akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti.

Vlastník firmy má také odpovědnost za rizika spojená s podnikáním. Například v případě nesplacení dluhů mohou být vlastníci společnosti s ručením omezeným odpovědni svým vkladem do společnosti, zatímco akcionáři jsou odpovědni pouze do výše svého akciového vkladu.