Věřitel

Věřitel je jednotlivec, instituce nebo organizace, které je dlužníkem dlužno. Věřitel má právo na určitou hodnotu nebo výkon, který mu musí dlužník poskytnout. Tento výkon může být finanční (například splacení půjčky nebo úhrada faktury) nebo nefinanční (například dodání zboží nebo služeb).

V kontextu finančních transakcí je věřitelem obvykle banka nebo jiná finanční instituce, která půjčila peníze nebo poskytla kredit. Pokud dlužník nesplní své závazky vůči věřiteli, může věřitel využít právních prostředků k vymáhání dluhu, což může zahrnovat soudní řízení, exekuci nebo insolvenci.

V účetnictví se termín „věřitel“ používá k označení strany, které firma dluží peníze za zboží nebo služby, které firma obdržela, ale ještě nezaplatila. Správné řízení závazků vůči věřitelům je klíčovou součástí finančního řízení firmy.