Švarcsystém

Švarcsystém odkazuje na situaci, kdy mezi firmou a živnostníkem existuje obchodněprávní smlouva, avšak živnostník vykonává práci, která má všechny znaky tradičního zaměstnaneckého poměru. Místo toho by měly být uplatněny standardní formy pracovněprávních vztahů, například pracovní smlouva.

 • Výkon závislé práce: Práce je vykonávána v podřízeném postavení zaměstnavatele, v jeho jménem a podle jeho pokynů.
 • Příznaky švarcsystému: OSVČ pracuje výhradně pro jednu firmu, je v podřízeném vztahu s „zaměstnavatelem“, vystupuje za něj a pracuje s jeho nástroji na jeho pracovišti.
 • Inspeci provádí Státní úřad inspekce práce.

Důsledky švarcsystému

Pro mnoho živnostníků může být švarcsystém svůdný, avšak je spojen s řadou negativních důsledků, zvláště pokud je rozpoznán a postižen.

 • Vysoké sankce: Firmy mohou čelit pokutám až 10 milionů korun, zatímco živnostníci až 100 000 korun.
 • OSVČ nemá nárok na mnoho benefitů, které má zaměstnanec, což může vést k nízkému sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 • Švarcsystém může být pro zaměstnavatele i „zaměstnance“ výhodný z hlediska úspor na odvodech či daních

Jak se vyhnout švarcsystému?

Chcete-li spolupracovat s živnostníky a přitom se vyhnout obvinění ze švarcsystému, měli byste dodržovat několik klíčových zásad.

 • Živnostník by měl mít více klientů, aby nebyl závislý pouze na jednom.
 • Živnostník by měl pracovat s vlastními nástroji a vybavením a mít vlastní pracoviště.
 • OSVČ by měl stanovovat vlastní pracovní podmínky, což znamená, že by neměl mít stanovenou pracovní dobu ani být podřízený „zaměstnavateli“.

Švarcsystém vs. Outsourcing

Zatímco švarcsystém je považován za nelegální, outsourcing je legální a běžně akceptovaná praxe. Je však důležité rozpoznat rozdíly mezi těmito dvěma modely spolupráce a dodržovat jisté zásady, aby outsourcing nebyl zaměňován se švarcsystémem.

 • Outsourcing je legální forma spolupráce pro specifické služby, jako je marketing, IT nebo úklid.
 • Je důležité dodržovat jisté zásady při outsourcování, aby se nezaměňoval s švarcsystémem.

Kontrola švarcsystému od Inspektorátu práce

Pokud máte podezření na švarcsystém ve vaší firmě, měli byste být připraveni na kontrolu ze strany Státního úřadu inspekce práce.

 • Kontrola začíná návštěvou inspektora, který si vyžádá potřebnou pracovní dokumentaci.
 • Pokud dokumentace není k dispozici, může být firma pokutována.
 • Inspektoři mohou pokládat otázky k zjištění, zda se jedná o závislou či nezávislou práci.
 • Pokud s výsledky kontroly zaměstnavatel nesouhlasí, má právo podat námitku do 15 dnů od doručení protokolu.

Nejčastější otázky:

 • Jaká je vaše pracovní doba?
 • Jak se eviduje vaše pracovní doba?
 • Kontroluje ji někdo?
 • Kdo vám stanovuje úkoly?
 • Kdo kontroluje vaši práci?
 • S kým dalším spolupracujete na pracovišti nebo mimo toto pracoviště?
 • Jaká je vaše mzda?

Pro živnostníky (OSVČ) v obchodním vztahu s firmou je typické, že nemají pevně stanovenou pracovní dobu, jejich práce není monitorována, nevystupují v podřízeném postavení a namísto pravidelné mzdy vystavují faktury.