Statutární zástupce

Statutární zástupce je osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, jako je obchodní společnost. Jeho pravomoci a povinnosti jsou vymezeny zákonem a interními dokumenty společnosti, jako jsou stanovy nebo společenská smlouva.

V případě obchodních společností, jako jsou společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti (a.s.), jsou statutárními zástupci obvykle jednatelé nebo členové představenstva. Jejich úkolem je řídit činnost společnosti a zastupovat ji vůči třetím stranám.

Statutární zástupci jsou odpovědní za dodržování zákonů a regulací, které se týkají činnosti společnosti, a jsou také odpovědni za správné a efektivní řízení společnosti. V případě nesprávného řízení mohou být statutární zástupci společnosti právně odpovědní. Jejich povinnosti zahrnují také zastupování společnosti při jednání s obchodními partnery, zaměstnanci, zákazníky a veřejnými orgány.

Povinnosti a pravomoci statutárních zástupců, stejně jako proces jmenování a odvolání, jsou obvykle stanoveny v zákoně o obchodních korporacích a v interních dokumentech společnosti. Statutární zástupci mají obvykle také povinnost informovat společníky o vývoji a situaci společnosti.