Statutární orgán

Statutární orgán je orgán, který má právo jednat jménem právnické osoby a zastupovat ji. Užití termínu se liší v závislosti na právním systému a typu organizace. Statutární orgán je obvykle určen zákonem nebo stanovami organizace.

V rámci podnikání, zejména v obchodních společnostech, je statutární orgán obvykle složen z jednoho nebo více jednatelů (v případě společnosti s ručením omezeným), nebo představenstva (v případě akciové společnosti). Statutární orgán má právo jednat jménem společnosti, zavazovat ji a reprezentovat ji ve vztazích s třetími stranami.

Funkce, povinnosti a odpovědnost členů statutárního orgánu jsou obecně stanoveny zákonem a mohou být dále upraveny ve stanovách společnosti. Členové statutárního orgánu musí jednat v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů a jsou zodpovědní za řádné vedení společnosti a dodržování všech příslušných zákonů a regulací.