Stanovy

Stanovy jsou základní interní dokument, kterým se řídí některé typy právnických osob, například družstva, občanská sdružení, nadace, politické strany a také akciové společnosti. Stanovy detailně popisují strukturu a fungování těchto organizací, včetně pravidel pro členství, rozhodovací procesy a zodpovědnosti členů orgánů. Jejich obsah je vázán zákonem a musí obsahovat některé povinné náležitosti.

V případě akciové společnosti, stanovy musí obsahovat údaje jako jsou název a sídlo společnosti, předmět podnikání, výše základního kapitálu, počet a druh akcií, pravidla pro svolávání a rozhodování valné hromady a tak dále.

Stanovy jsou obvykle přijímány zakladateli společnosti při jejím založení, ale mohou být později změněny rozhodnutím valné hromady akcionářů. Každá taková změna musí být následně zapsána do obchodního rejstříku. Stanovy jsou veřejné dokumenty a jsou přístupné veřejnosti prostřednictvím obchodního rejstříku. To umožňuje potenciálním investorům, obchodním partnerům a dalším zájemcům zjistit podrobnosti o fungování a struktuře dané společnosti.