Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Jedná se o jednu z nejběžnějších forem právnických osob v českém obchodním prostředí. Společnost s ručením omezeným je charakteristická tím, že má základní kapitál rozdělený na podíly. Tyto podíly jsou vlastněny společníky, kteří jsou zodpovědní za chod společnosti a její dluhy do výše svého vkladu, tedy ručí za společnost omezeně.

Základní kapitál s.r.o. musí být minimálně 1 koruna. Společníci mohou být fyzické nebo právnické osoby a jejich počet nemusí být omezen. Provozování s.r.o. je regulováno obchodním zákoníkem, a to od procesu založení, přes změny ve společnosti, až po její zánik.

S.r.o. je vedena v obchodním rejstříku a musí splňovat určité náležitosti, jako je mít statutární orgán (jednatele), který ji zastupuje, a dodržovat účetní a daňové povinnosti. Také musí mít stanovy nebo společenskou smlouvu, které definují vnitřní pravidla a fungování společnosti. Mezi hlavní výhody s.r.o. patří omezení ručení společníků a relativně jednoduchá struktura a řízení společnosti.