Společník

Společník je osoba (fyzická nebo právnická), která je členem určitého druhu společnosti a která do ní vložila určitý kapitál, obvykle ve formě peněz, ale někdy i v podobě nemovitostí, služeb nebo jiných aktiv. V kontextu společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) společník vlastní podíl na společnosti odpovídající jeho vkladu.

Společník má různá práva a povinnosti v závislosti na tom, jaký typ společnosti je součástí. V případě s.r.o., například, společník má právo na podíl na ziscích společnosti (pokud existují) a právo hlasovat na valných hromadách. Společník je také potenciálně odpovědný za dluhy společnosti, ale jen do výše svého vkladu. Tato odpovědnost je „omezená“, odtud název „společnost s ručením omezeným“.

Je důležité poznamenat, že společník není nutně zaměstnán u společnosti a nemusí být aktivně zapojen do jejího každodenního řízení. Může to být například investor, který vložil peníze do společnosti s očekáváním návratnosti, ale nemá žádnou roli v jejím provozu.