Společník s vkladem

Společník s vkladem je druh společníka v obchodní společnosti, který do společnosti vložil určité aktivum, obvykle peníze, jako svůj podíl na kapitálu společnosti. Tento vklad se obvykle nazývá „vkladový kapitál“ a odpovídá části vlastnického podílu společníka ve společnosti.

Ve společnostech s ručením omezeným (s.r.o.) a akciových společnostech (a.s.), může být vkladový kapitál v penězích, ale může také zahrnovat nemovitosti, know-how, duševní vlastnictví a další cenné zdroje. Hodnota tohoto vkladu určuje podíl společníka na ziscích společnosti a jeho hlasovací práva na valné hromadě.

Je důležité poznamenat, že vkladový kapitál je obvykle vložen na začátku životnosti společnosti, když jsou vytvořeny její zakladatelské dokumenty. Avšak v průběhu životnosti společnosti může společník navýšit svůj vklad, aby získal větší podíl na společnosti nebo aby pomohl společnosti v obtížných finančních dobách. Společník je obecně odpovědný za dluhy společnosti jen do výše svého vkladu, což znamená, že jeho osobní majetek je obecně chráněn před věřiteli společnosti.