Společník s vkladem na splátky

Tento pojem se vztahuje na společníka, který se rozhodl financovat podíl v podnikání formou splátek. Společníci mohou vkládat své podíly do společnosti buď v plné výši hned na začátku, nebo mohou vklad rozložit do několika plateb během určitého časového období.

Je důležité poznamenat, že zákony a pravidla kolem této praxe se mohou lišit v závislosti na jurisdikci a typu podnikání. Obecně platí, že pokud společník nesplácí svůj podíl podle plánu, mohou nastat některé právní následky, jako je například ztráta vlastnického podílu v podnikání, nebo může být společník osobně odpovědný za nesplacenou část.

V České republice, pokud jde o společnost s ručením omezeným (s.r.o.), společník může vložit peněžitý vklad na splátky pouze za podmínky, že na den zápisu do obchodního rejstříku je zaplacena alespoň polovina jeho hodnoty. Není-li vklad zaplacen v plné výši do pěti let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku, může být společnost soudem zrušena.