Smlouva o spolupráci

Tento typ smlouvy je dohodou mezi dvěma nebo více stranami, které se zavazují spolupracovat na dosažení společných cílů nebo na realizaci konkrétního projektu. Smlouva o spolupráci často zahrnuje:

  • Identifikaci stran smlouvy
  • Podrobný popis plánované spolupráce, včetně cílů, povinností a odpovědnosti každé strany
  • Doba trvání smlouvy
  • Způsob řešení sporů
  • Pravidla pro ukončení smlouvy
  • Ochrana duševního vlastnictví a důvěrných informací


Smlouvy o spolupráci jsou často využívány ve výzkumu a vývoji, kde dvě nebo více organizací sdílí své zdroje a odborné znalosti k dosažení společných výzkumných cílů. Mohou být také použity v jiných oblastech, jako je marketing, kde dvě firmy mohou spolupracovat na společné reklamní kampani, nebo ve výrobě, kde firmy mohou spolupracovat na vývoji a výrobě nového produktu.