Smlouva o provedení práce

Smlouva o provedení práce je druh pracovněprávní smlouvy, která je uzavírána mezi zadavatelem (většinou zaměstnavatelem) a dohodářem (osobou provádějící práci). Tato smlouva je typická pro krátkodobé, často jednorázové práce, které nespadají do kategorie běžných pracovních povinností zaměstnanců.

V rámci této smlouvy je dohodář zavázán vykonat pro zadavatele určitou práci (například opravit počítač, vymalovat kancelář atd.) a zadavatel se zavazuje za tuto práci zaplatit. Smlouva o provedení práce se liší od smlouvy o dílo tím, že se obvykle nevztahuje na vytvoření konkrétního produktu nebo díla, ale spíše na provedení určité činnosti.

Smlouva o provedení práce by měla obsahovat následující informace:

  • Identifikace stran (zadavatel a dohodář)
  • Popis práce, která má být provedena
  • Cena nebo způsob stanovení ceny
  • Termín, do kdy má být práce provedena
  • Práva a povinnosti obou stran


Je důležité poznamenat, že tato smlouva je upravena zákoníkem práce a je třeba dbát na dodržení veškerých pracovněprávních předpisů, včetně například omezení maximální délky pracovní doby.