Smlouva o prodeji

Smlouva o prodeji je právní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, kde prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k věci na kupujícího a kupující se na oplátku zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Tato smlouva by měla obsahovat následující informace:

  • Identifikace stran (prodávající a kupující)
  • Popis prodávané věci (např. nemovitost, auto, stroj, akcie atd.)
  • Kupní cena a doba a způsob její platby
  • Podmínky převzetí věci (místo a čas převzetí, případně podmínky přepravy)
  • V případě prodeje nemovitostí a některých dalších druhů věcí (např. aut) je také nezbytné uzavřít kupní smlouvu písemně a splnit další formální požadavky.

V některých případech (např. prodej nemovitostí) musí být kupní smlouva ověřena notářem.

V případě prodávání zboží spotřebiteli (osobě, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání) existují zvláštní pravidla ochrany spotřebitele, která prodávající musí dodržovat (např. povinnost informovat o základních vlastnostech zboží, právo spotřebitele odstoupit od smlouvy atd.).