Smlouva o nekonkurenci

Tato smlouva je právní dokument, v němž se strana (často zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec) zavazuje, že nebude konkurovat určitému subjektu (často zaměstnavateli) v určité oblasti a po určitou dobu. Cílem je chránit obchodní zájmy subjektu proti možné konkurenci.

V smlouvě o nekonkurenci se obvykle vymezuje:

  • Rozsah činností, které jsou považovány za konkurenční.
  • Geografické území, na které se smlouva vztahuje.
  • Časové období, po které je smlouva platná.


Podle právních předpisů některých zemí mohou být smlouvy o nekonkurenci omezené nebo neplatné, pokud jsou považovány za nepřiměřené omezení konkurence nebo práva jednotlivce na práci v jeho oboru. Proto je důležité, aby byla tato smlouva pečlivě navržena tak, aby byla spravedlivá a vyvážená, a aby byla v souladu s místními zákony a nařízeními.