Smlouva o dodávce

Smlouva o dodávce je právní dohoda, ve které se jedna strana (dodavatel) zavazuje dodat druhé straně (odběrateli) určité zboží nebo služby, a odběratel se zavazuje za tuto dodávku zaplatit dohodnutou cenu.

Tato smlouva obvykle zahrnuje následující informace:

  • Identifikace stran (dodavatel a odběratel)
  • Podrobný popis dodávaných zboží nebo služeb (tj. množství, jakost, typ, specifikace atd.)
  • Cenu zboží nebo služeb a způsob platby
  • Místo a termín dodání zboží nebo poskytnutí služeb
  • Další podmínky dodávky (např. podmínky přepravy, balení, instalace atd.)


Smlouva o dodávce se často uzavírá mezi podniky (B2B transakce), ale může být uzavřena i mezi podnikem a spotřebitelem (B2C transakce). V závislosti na tom, kdo je odběratelem, se mohou uplatnit různé právní požadavky a omezení (např. zákonná práva a ochrana spotřebitele v B2C transakcích).