Sdružení

Sdružení je typ organizace, která je tvořena skupinou jednotlivců nebo subjektů, kteří se spojili, aby dosáhli společného cíle nebo zájmu. Tyto cíle a zájmy mohou být širokého spektra – od podpory určitého koníčku, podpory a ochrany práv až po usilování o změnu v určité oblasti.

V právním kontextu se sdružení obecně týká neziskové organizace, která není korporací. Většinou nejsou sdružení založeny za účelem podnikání nebo generování zisku pro její členy.

Sdružení může být formální i neformální. Formální sdružení mají obvykle stanovy, členskou strukturu, vedení a jsou registrovány u relevantních státních úřadů. Formální sdružení mohou mít také právní subjektivitu, což znamená, že mohou vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, žalovat nebo být žalovány.

Na druhou stranu, neformální sdružení jsou méně strukturovaná a nemají právní subjektivitu. Jedná se obvykle o neformální skupiny lidí, kteří se shromažďují kvůli společným zájmům nebo cílům.

Členové sdružení mohou pocházet z různých pozadí a mohou mít různé dovednosti a zkušenosti, které mohou přispět k dosažení cílů sdružení.