Ručení za dluhy společnosti

Ručení za dluhy společnosti se týká odpovědnosti společníků nebo akcionářů za dluhy, které společnost vznese.

Typ a rozsah ručení závisí na právní formě společnosti:

  • U společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) společníci ručí za dluhy společnosti až do výše svých nesplacených vkladů do základního kapitálu. Pokud je vklad splacen celý, společník už za dluhy společnosti neručí.
  • U akciové společnosti (a.s.) je ručení akcionářů za dluhy společnosti vyloučeno. Akcionář riskuje jen hodnotu svých akcií.
  • U komanditní společnosti (k.s.) existují dva typy společníků – komplementáři a komanditisté. Komplementáři ručí za dluhy společnosti neomezeně celým svým majetkem, zatímco komanditisté ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku.
  • U veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) ručí všichni společníci neomezeně a solidárně celým svým majetkem.

V případě neschopnosti společnosti splácet své dluhy, tato odpovědnost může vést k finanční ztrátě pro společníky nebo akcionáře. Zvlášť v případě osobních společností může toto ručení zahrnovat i osobní majetek společníků.