Představenstvo

Představenstvo je orgán korporace nebo společnosti, který má za úkol řídit její obchodní a strategické rozhodování. Členové představenstva, často nazývaní ředitelé nebo správci, jsou zvoleni nebo jmenováni akcionáři nebo společníky společnosti.

V některých případech mohou být členové představenstva také výkonními řediteli společnosti. Představenstvo je odpovědné za sledování celkového výkonu společnosti, určování její strategického směru a přijímání klíčových rozhodnutí, jako jsou fúze a akvizice, rozdělování dividend nebo jmenování výkonných ředitelů.

Představenstvo je také odpovědné akcionářům za správné a efektivní řízení společnosti a je povinno jednat v nejlepším zájmu společnosti. Ve větších společnostech se často setkáme s různými výbory představenstva, jako je auditní výbor, výbor pro odměny a jmenovací výbor, které se specializují na konkrétní aspekty řízení společnosti.