Právní subjektivita

Právní subjektivita je schopnost být nositelem práv a povinností v rámci právního řádu. Jedná se o základní koncepci práva, která určuje, kdo může být stranou v právních vztazích.

Právní subjekty mohou být fyzické osoby (jako například lidé) nebo právnické osoby (jako například firmy, organizace, obce, státy, atd.). Fyzické osoby získávají právní subjektivitu při narození a ztrácejí ji smrtí. Právnické osoby získávají právní subjektivitu v momentě svého vzniku podle příslušných právních pravidel (například zápisem do obchodního rejstříku) a ztrácejí ji v momentě svého zániku (například zrušením, likvidací, sloučením, atd.).

Právní subjektivita umožňuje jednotlivcům a organizacím vstupovat do právních vztahů, jako je uzavírání smluv, vlastnictví majetku, podávání žalob atd. Každá právní subjektivita má také určité právní povinnosti, jako je dodržování zákonů a platba daní.