Pozastavení a přerušení živnosti

Pokud jako živnostník uvažujete o pozastavení či ukončení vaší živnosti, je důležité rozumět všem krokům, které musíte podniknout, a možným důsledkům těchto kroků.

Důvody a termíny pro přerušení živnosti

 • Je možné živnost přerušit pouze pokud jste ji skutečně přestali vykonávat.
 • Přerušení je realizovatelné nejdříve ode dne obdržení oznámení úřadem, a nelze ji přerušit retroaktivně.
 • Na živnostenském úřadě je potřeba použít formulář „Změnový list“. Na tomto formuláři je povinné vyplnit datum, do kterého chcete živnost přerušit.
 • Upozornění: Živnost nelze přerušit na dobu neurčitou. Pokud nevíte, kdy ji obnovíte, uvádějte například datum 31. 12. 2099.

Oznamování přerušení živnosti

 • O přerušení živnosti je důležité informovat nejen živnostenský úřad. Zápis o přerušení se objeví v živnostenském rejstříku, který je veřejný.
 • Měli byste také informovat zdravotní pojišťovnu, finanční úřad a Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Živnostenský úřad vám může pomoci s oznámením i dalším institucím.

Povinnosti OSVČ v době přerušení

 • Stále musíte mít označené své sídlo podnikání.
 • Pokud platíte za virtuální sídlo pro OSVČ, tato povinnost může stále platit.

Další úřady a jejich termíny

 • Česká správa sociálního zabezpečení: Oznámení do 8. dne následujícího měsíce. Pozor na pokuty až do 10 tisíc Kč za opoždění.
 • Zdravotní pojišťovna: Oznámení do 8 dnů od přerušení.
 • Finanční úřad: Použijte tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“, termín je do 15 dnů od přerušení.

Finanční povinnosti po přerušení

 • Pokud živnost nebude obnovena do konce kalendářního roku, musíte v rámci daňového přiznání provést vypořádání pohledávek, zásob a dlouhodobého majetku.

Přerušení vs. ukončení živnosti

Důvody pro přerušení mohou zahrnovat zdravotní problémy, finanční problémy nebo sezonní pauzu. Naopak ukončení živnosti je trvalým krokem, po kterém je znovuzaložení živnosti spojeno s placením správního poplatku.