Pověření k jednání jménem společnosti

Toto pověření označuje soubor pravidel a postupů, které určují, kdo má právo jednat jménem společnosti a v jakém rozsahu. Právo jednat jménem společnosti mohou mít různé osoby, v závislosti na typu a velikosti společnosti, její organizační struktuře a obchodním modelu.

V rámci společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je tímto způsobilým jednat jménem společnosti zpravidla jednatel, který je jmenován společníky. V akciové společnosti (a.s.) může za společnost jednat představenstvo nebo jeho členové.

Pověření k jednání jménem společnosti obecně zahrnuje schopnost uzavírat smlouvy, rozhodovat o strategických otázkách, provádět obchodní operace a jinak reprezentovat společnost vůči třetím stranám. Rozsah těchto pravomocí může být omezen stanovami společnosti nebo rozhodnutím jejích orgánů (např. valné hromady). V případě, že osoba jedná jménem společnosti mimo rámec svého pověření, může to vést k právním problémům, včetně potenciální neplatnosti uzavřených smluv.