Pověřenec

Pověřenec je osoba, která dostala od jiné osoby nebo organizace speciální úkol nebo mandát. Pověřenec může být jmenován jednotlivcem nebo organizací a má konkrétní úkol nebo odpovědnost.

Ve světě obchodu a práva může pověřenec například zastupovat společnost v určitých situacích, jako je jednání s dodavateli, zákazníky nebo vládními orgány. Pověřenec může být také osoba pověřená prováděním určité činnosti, například auditem nebo kontrolou v organizaci.

Pověřenec je obecně povinen jednat v nejlepším zájmu osoby nebo organizace, která ho pověřila. Je také zodpovědný za plnění úkolu nebo mandátu, který mu byl svěřen, a musí dodržovat příslušné zákony a regulace.

Je důležité poznamenat, že v některých případech může být pověřenec považován za statutárního zástupce, zatímco v jiných může jeho role a povinnosti záviset na konkrétních okolnostech a na povaze úkolu nebo mandátu, který mu byl svěřen.