Podnikatel

Podnikatel je jedinec nebo skupina, kteří organizují a spravují jakýkoliv podnik s cílem dosáhnout zisku. Podnikatel je typicky tím, kdo identifikuje obchodní příležitost, shromažďuje potřebné zdroje a bere na sebe rizika spojená s jejich podnikatelským záměrem.

Podnikatelé mohou být inovátoři, kteří vytvářejí nové produkty nebo služby, nebo mohou zlepšovat existující produkty nebo služby. Hlavní motivací podnikatele je zisk, ale mnoho podnikatelů je také motivováno touhou přispět ke zlepšení společnosti nebo udělat něco, co mají rádi.

Podnikatelské aktivity mohou být realizovány v rámci široké škály průmyslových sektorů a mohou zahrnovat vše od malých podniků až po velké korporace. Může to zahrnovat vytváření nových podniků (start-upů), nákup existujících podniků, franchising, inovace v rámci existujících organizací (tzv. intrapreneurship) a mnoho dalšího.

Podnikatelé jsou nezbytní pro hospodářský růst a inovace, protože jsou to oni, kdo vytvářejí nové podniky a přinášejí nové nápady na trh. I přes rizika, která s sebou podnikání přináší, mnoho lidí se rozhodne stát podnikatelem pro svobodu a flexibilitu, kterou to přináší.