Podnikání při práci

Podnikání při zaměstnání nabízí jedinečnou příležitost zkombinovat stávající zaměstnání s vlastním podnikatelským záměrem. Mnoho lidí v ČR tento krok uvažuje, ale může se zdát komplikovaný. Zde je průvodce, jak na to!

Formy podnikání

V ČR existují dvě hlavní možnosti podnikání při zaměstnání:

  1. Živnostník (OSVČ): Tato forma podnikání vyžaduje vyřízení živnostenského oprávnění, což lze udělat osobně nebo online na živnostenském úřadě za poplatek 1 000 Kč. Po získání identifikačního čísla (IČ) můžete začít podnikat jako OSVČ.
  2. Zakládání společnosti (nejčastěji s. r. o.): Tento proces zahrnuje sepsání společenské smlouvy, vyřízení živnostenského oprávnění pro firmu, složení základního kapitálu a zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Administrativní povinnosti

Ačkoli podnikání může být vzrušující, s sebou přináší i administrativní povinnosti:

  • Podávání daňového přiznání na konci roku.
  • Ohlášení živnosti zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
  • Měsíční vedení seznamu přijatých a vydaných faktur pro daňové účely.

Právní aspekty podnikání při zaměstnání

Je třeba zdůraznit, že zaměstnavatel musí písemně povolit vedlejší výdělečnou činnost. Pro státní zaměstnance je tato potřeba ještě závažnější, protože musí žádat o souhlas vždy, bez ohledu na obor podnikání. Pro ty, kteří pracují v soukromém sektoru, je nezbytné získat povolení, pokud chtějí podnikat ve stejném oboru jako jejich stávající zaměstnavatel.

Konkurenční doložky v pracovních smlouvách také hrají důležitou roli. Tyto doložky často zakazují zaměstnancům pracovat ve stejném oboru až rok po ukončení pracovního poměru.

Finanční výhody podnikání při zaměstnání

Podnikání jako vedlejší činnost nabízí řadu finančních výhod:

  • Odvody: V prvním roce podnikání nemusíte platit žádné odvody na zdravotní a sociální pojištění.
  • Daňové přiznání: Pokud máte příjmy vyšší než 20 000 Kč (od roku 2023), musíte podávat daňové přiznání. To zahrnuje všechny příjmy z podnikání i ze zaměstnání.

Novinky v oblasti podnikání pro rok 2023

V roce 2023 došlo k několika změnám v oblasti podnikání. Mezi nejvýznamnější patří zavedení povinných datových schránek pro všechny podnikatele, konec EET (elektronické evidence tržeb), a navýšení paušální daně.

Závěr

Podnikání při zaměstnání je skvělou příležitostí kombinovat stávající profesní zkušenosti s podnikatelskými ambicemi. I když s sebou přináší řadu administrativních a právních povinností, může být velmi odměňující pro ty, kteří se rozhodnou jít tímto směrem.