Platební rozkaz

Platební rozkaz je právní dokument, který vydává soud na žádost věřitele, pokud má věřitel nezpochybnitelné pohledávky vůči dlužníkovi. Je to rychlý a relativně jednoduchý způsob, jak dosáhnout uspokojení pohledávky, pokud dlužník nezpochybní platnost dluhu.

Platební rozkaz je vydáván v případě, že dlužník nezaplatil dluh do stanoveného termínu a nereagoval na předchozí výzvy k platbě. Po vydání platebního rozkazu má dlužník obvykle stanovenou lhůtu (například 15 dní), kdy může zaplatit dluh nebo vznést námitky proti platebnímu rozkazu.

Pokud dlužník námitky nevznese a dluh nezaplatí, může soud na základě platebního rozkazu vydát exekutorský titul, který umožňuje exekuci dluhu. Platební rozkaz je tedy často prvním krokem v procesu vymáhání dluhu soudní cestou. Výhodou pro věřitele je, že proces vydání platebního rozkazu je rychlejší a méně nákladný než běžné soudní řízení.