Outsourcing služeb

Outsourcing služeb, často jen outsourcing, je proces, kdy společnost přenechává některé své interní funkce, úkoly nebo procesy třetí straně. Tato třetí strana, označovaná jako poskytovatel outsourcingových služeb, je pak zodpovědná za provádění těchto funkcí nebo procesů.

Outsourcing se obvykle využívá za účelem snížení nákladů, zefektivnění provozu, získání odborných znalostí a dovedností, které nejsou v interním týmu, nebo pro umožnění zaměření se na klíčové obchodní funkce.

Mezi běžné příklady outsourcingu patří například outsourcing IT služeb, účetnictví, marketingu, zákaznické podpory, výroby, logistiky a dalších.

Je důležité, aby společnost při outsourcingu důkladně zvážila jak potenciální výhody, tak i rizika, jako je ztráta kontroly nad outsourcovanými procesy, závislost na dodavateli, potenciální komplikace v případě ukončení smlouvy, a další.