Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Tento pojem označuje individuálního podnikatele, který provozuje vlastní podnikání na základě živnostenského oprávnění, koncese nebo jiného oprávnění podle zvláštních právních předpisů. OSVČ může být jak fyzická osoba, tak právnická osoba, a to jak v obchodním, tak v neobchodním sektoru.

OSVČ má obecně velkou míru nezávislosti a pružnosti ve své práci, protože si může nastavit své vlastní pracovní hodiny a rozhodovat se o směru svého podnikání. Tento typ práce však také zahrnuje větší riziko a vyšší úroveň odpovědnosti, protože OSVČ je obvykle zodpovědná za všechny aspekty svého podnikání, včetně financování, marketingu, plánování a provozu.

Kromě toho, OSVČ je také zodpovědná za placení daní a sociálních a zdravotních příspěvků. Ačkoli toto může být náročné, mnoho lidí si vybírá být OSVČ kvůli větší flexibilitě a svobodě, kterou tento způsob práce nabízí. Ve srovnání s tradičními zaměstnanci, OSVČ obvykle nemá přístup k těm samým výhodám, jako jsou placená dovolená, nemocenská dovolená nebo zaměstnavatelské příspěvky na penzi.