Odvolání jednatele nebo prokuristy

Jednatel nebo prokurista je osoba, která má právo jednat jménem společnosti a zastupovat ji. Proces jejich odvolání se řídí zákonem a stanovami společnosti.

Odvolání jednatele: Jednatelé jsou jmenováni a odvoláváni společníky společnosti. Proces odvolání jednatele se může lišit v závislosti na tom, co stanovují stanovy společnosti. Pokud stanovy nic neříkají o tom, jak odvolat jednatele, pak se postupuje podle obchodního zákoníku. Obecně platí, že jednatele lze odvolat z funkce kdykoli, pokud to stanoví společníci. Jednatel má však právo na náhradu škody, pokud je odvolán bez důvodu.

Odvolání prokuristy: Prokurista je jmenován a odvoláván jednatelem nebo statutárním orgánem společnosti, který má tuto pravomoc. Odvolání prokuristy je možné kdykoli a není nutné uvést důvod odvolání. Odvolání prokuristy je nutné zapsat do obchodního rejstříku.

V obou případech je důležité dodržovat správný postup a respektovat práva a povinnosti všech stran. Důležité je také správně komunikovat informace o odvolání do obchodního rejstříku a dalších relevantních institucí.