Odborový svaz

Odborový svaz je dobrovolná, nezávislá organizace, která zastupuje zájmy zaměstnanců v oblasti pracovních a sociálních vztahů. Jeho cílem je chránit práva zaměstnanců, zlepšovat pracovní podmínky, vyjednávat kolektivní smlouvy se zaměstnavateli a v případě potřeby organizovat stávky.

Odborové svazy hrají důležitou roli v procesu kolektivního vyjednávání, kdy zastupují zájmy svých členů při vyjednávání s zaměstnavateli o podmínkách zaměstnání, jako jsou mzdy, pracovní doba, dovolená, bezpečnost a zdraví při práci, atd.

V České republice existuje řada odborových svazů, které jsou organizovány podle různých odvětví (např. odborový svaz KOVO pro metalurgii a strojírenství, odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, atd.). Tyto odborové svazy mohou být členy různých odborových konfederací, které sdružují odborové svazy z různých odvětví (jako je například ČMKOS – České-Moravská konfederace odborových svazů).