Obnovení živnosti a jak na to?

V životě podnikatele může nastat období, kdy je třeba přerušit provozování své živnosti. Možná to bude kvůli zdravotním důvodům, rodinným závazkům nebo jiným osobním důvodům. Ale co dělat, když se rozhodnete vrátit k podnikání? Jak obnovit přerušenou živnost? A co když ji chcete zrušit úplně? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím článku.

Kdykoliv můžete obnovit

Nejprve dobrá zpráva: Jakmile pominou důvody, pro které jste svou živnost přerušili, můžete ji kdykoliv obnovit, ať už po několika měsících nebo letech. Na druhou stranu, pokud se rozhodnete, že se k podnikání již nechcete vrátit, můžete svou živnost kdykoliv ukončit.

Postup obnovení živnosti

Obnovení živnosti je procesně jednodušší než její nové založení, a navíc je zdarma. V případě zakládání nové živnosti byste museli projít celým procesem od začátku a zaplatit poplatek 1 000 Kč.

Pokud jste svoji živnost pouze přerušili, obnovení je jednoduché:

  1. Navštívit živnostenský úřad a vyplnit změnový list jednotného registračního formuláře. Alternativně můžete navštívit zvlášť správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad.
  2. Pokud se rozhodnete obnovit svoji živnost před uplynutím doby, na kterou jste ji přerušili, postup je stejný.
  3. V obou případech musíte informovat svou zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení o opětovném zahájení živnosti. Toto oznámení můžete provést buď osobně nebo prostřednictvím jednotného registračního formuláře.

Co když živnost zrušíte?

Pokud jste se rozhodli zrušit svoji živnost, neznamená to, že zcela zmizíte z veřejnosti. I po zrušení živnosti zůstávají vaše údaje ve veřejné části živnostenského rejstříku dostupné až čtyři roky. Po uplynutí této doby je výmaz údajů z veřejné části, ale vaše informace zůstávají dostupné na vyžádání oprávněným subjektům.

Pokud jste se dříve rozhodli živnost zrušit, musíte zaplatit pro její obnovení znovu poplatek 1000 Kč.