Obchodní zástupce

Obchodní zástupce je jedinec nebo subjekt, který je pověřen reprezentováním podniku v obchodních transakcích. Může jednat jménem společnosti v obchodních jednáních a rozhodování, což může zahrnovat uzavírání smluv, prodej zboží a služeb, vedení obchodních jednání a další obchodní činnosti.

Rozsah pravomocí obchodního zástupce je obvykle stanoven v pracovní smlouvě nebo jiném dohodnutém dokumentu mezi zástupcem a společností, kterou zastupuje. Záleží na tom, jak je daná role definována a jaké jsou cíle a strategie dané společnosti.

Obchodní zástupci mohou mít různé tituly a role v závislosti na struktuře a potřebách podniku. Mohou to být například obchodní manažeři, obchodní zástupci, prodejci, obchodní konzultanti atd. Obchodní zástupci hrají klíčovou roli v růstu a rozvoji podnikání, protože jsou často na přední linii komunikace s potenciálními zákazníky a partnery.