Obchodní tajemství

Obchodní tajemství je informace, která je utajená, má komerční hodnotu a k její ochraně byly podniknuty přiměřené kroky. Obchodní tajemství může zahrnovat širokou škálu informací, včetně technických dat, výrobních procesů, obchodních strategií, seznamů zákazníků, výzkumu a vývoje a dalších interních informací společnosti.

Ochrana obchodních tajemství je důležitou součástí obchodního práva a může být posílena smluvními dohodami, jako je dohoda o nedivulgaci (NDA). Porušení obchodních tajemství může vést k občanskoprávním nebo trestným sankcím.

Hlavní výhodou obchodního tajemství je, že na rozdíl od patentů a dalších form duševního vlastnictví, které mají omezenou dobu platnosti, obchodní tajemství může zůstat v platnosti tak dlouho, jak dlouho zůstane informace tajná. Nicméně, pokud informace unikne nebo je odhalena, ochrana obchodního tajemství může být ztracena.