Obchodní firma

Obchodní firma je název, pod kterým podnikatel provozuje svou činnost a vystupuje v obchodním styku. Jedná se o unikátní identifikátor podnikatele na trhu. Firma musí obsahovat jméno podnikatele a označení jeho právní formy (například s.r.o., a.s., v.o.s. atd.) a musí být jedinečná, tzn. nesmí být stejná nebo zavádějící podobná již zaregistrované firmě jiného podnikatele.

Firma podnikatele je zapsána v obchodním rejstříku a je veřejně dostupná. Změna firmy vyžaduje změnu v obchodním rejstříku a může vyžadovat souhlas ostatních společníků společnosti nebo dokonce souhlas valné hromady v případě akciových společností.

Firma je důležitá nejen pro legální účely, ale také z hlediska marketingu a značky – může ovlivnit, jak je podnikání vnímáno na trhu, a tím i jeho komerční úspěch. Dobře zvolená firma může podnikateli pomoci vytvořit silnou a snadno rozpoznatelnou značku.